U trendu

Sanovnik: Prase

Živo: pretrpećeš bolove.

Pečeno: ne veruj u sve ono što ti kažu.

Neugodnosti u porodici.

Ali ako sanjate pečeno prase, onda očekujte veselje u društvu.

Pretrpićete bolove.

Prase jesti: neverni prijatelji.

Napišite komentar