Sanovnik: Samac

Biti samac.

Osećati se usamljen – žalost, a možda i prepirka sa nekom bliskom osobom.

Biti: žalost, a možda i prepirke sa nekom bliskom osobom.

Napišite komentar