Sanovnik: Vetar

Brzo ćete doneti važnu odluku.

Čuti da fijuče: dobićeš prazna obećanja.

Napišite komentar