Istraživanje tržišta u Srbiji

Krstarica sprovodi internet istraživanja po narudžbini.

Možete da saznate želje i potrebe naših posetilaca u vezi sa vašim proizvodima, njihove stavove o vašoj firmi, poslu kojim se bavite ili koji želite da započnete.

Možemo da ispitamo ponašanje pri kupovini, običaje i navike potrošača ili korisnika vaših usluga, kao i da li prepoznaju vašu firmu i posao kojim se bavite.

Krstarica nije ni na čijoj strani, a interes nam je da svoj posao obavimo na najprofesionalniji način.

Kada formirate svoje zahteve i odlučite se za vrstu istraživanja, vaša pitanja ćemo objaviti tako da posetioci Krstarice mogu da odgovaraju na njih.

Tako dobijate objektivne podatke koji su tu da vam daju pravi i istinit odgovor na pitanja koja ste postavili. Nema anketara, niti ličnog kontakta, koji mogu da vam donesu dosta zabluda.

Pored samog anketiranja, možemo da vam ponudimo i uslugu analize dobijenih podataka, kao i ukrštanje dobijenih serija i izvođenje zaključaka. Rezultate ove analize dostavićemo vam u pismenoj formi, u vidu izveštaja ili kraće studije.

Cena ove usluge predstavlja predmet posebnog dogovora i zavisi od veličine uzorka, količine prikupljenih informacija za obradu, kao i željene detaljnosti izveštaja (studije).

Kontaktirajte nas za više informacija!