U trendu

Božo Prelević: MUP potvrdio da je naredba o vraćanju oružja nezakonita

Advokat Božo Prelević ponovio je danas da je naredba o vraćanju oružja nezakonita i ocenio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) delimično potvrdilo njegove navode.

Prelević je kazao agenciji Beta da ministar policije može po zakonu da dozvoli legalizaciju ilegalnog oružja, ali ne i da donese naredbu kojom se poziva na predaju oružja uz aboliciju vlasnika ilegalnog oružja, i naglasio da je naredba ministra Bratislava Gašića nezakonita i neustavna.

Reagujući na saopštenje MUP-a, Prelević je rekao da legalizacija potiče od francuske reči legalisition što znači ozakonjenje ili priznavanje zakonitosti nečega, „a ne predaju oružja bez naknade kako je zakon pogrešno definisao“.

Kako je ocenio, naredbom ministra menja se zakon jer se navodi da se za vreme trajanja naredbe o predaji ilegalnog oružja ne sprovodi postupak dokazivanja porekla oružja, niti utvrđivanja odgovornosti za neovlašćeno držanje i nošenje oružja.

„Zakon o oružju i municiji govori u članu 3. da samo za vreme legalizacije lica ne mogu biti prekršajno i krivično gonjenja. Dakle ministar je mogao naredbom da raspiše legalizaciju, ali ne i predaju neregistrovanog oružja“, istakao je Prelević.

Prelević ističe da je poseban problem što naredbom ministra Gašića mogu biti vraćena i oružja iz kojih su počinjena krivična dela, jer prilikom predaje ilegalnog oružja, kako je rekao, MUP neće raditi balističku proveru i poređenje s njihovim bazama podataka.

„MUP je servis građana koji bi trebalo da bude aktivan činilac bezbednosti svih, ali i neko kome je zakon vodilja profesionalnosti“, rekao je Prelević i naglasio da je MUP „delimično“ potvrdio njegove navode da je naredba o vraćanju oružja nezakonita.

On je ponovio da je naredba MUP-a nezakonita i naveo da je Zakon o oružju i municiji katastrofalan.

„Zakon o oružju i municiji koji se skoro svake godine menja sa sve lošijim i nepreciznijim rešenjima i većim kaznama, morao je da pre donošenja bilo kakve naredbe bude promenjen u parlamentu“, rekao je Prelević.

„Moj stav nije usmeren protiv vraćanja oružja nego, pored ostalog i na konfuziju zakona kojim se uvode kazne do pet godina zatvora i na neupotrebljivo oružje ili recimo samo na kundak od puške“, rekao je advokat.

Istakao je da nije isto da li je reč o legalizaciji, kao što je to bilo urađeno u skladu sa zakonom 10. marta 2020 godine ili o naredbi o predaji neregistrovanog oružja i municije.

„Nije isto da li se ne sprovodi postupak utvrđivanja odgovornosti iz naredbe MUP-a ili odredba zakona da vlasnici koji registruju ili predaju oružje ne mogu biti prekršajno ili krivično gonjeni. Da ne spominjem pojam ‘vlasnik neregistrovanog oružja’, kako stoji u Gašićevoj uredbi. Oružje treba uzeti od svakog ko ga donese, a ne od ‘vlasnika’ koji za to nema nijedan dokaz jer nije registrovan“, objasnio je Prelević.

MUP je juče odbacio kao „pravno i činjenično neutemeljene“ navode kojima se dovodi u pitanje zakonitost i ustavnost naredbe resornog ministra Bratislava Gašića o predaji neregistrovanog oružja i municije.

Prema oceni MUP-a navodi kojima se dovodi u pitanje zakonitost i ustavnost naredbe resornog ministra Bratislava Gašića o predaji neregistrovanog oružja i municije „lišeni su svakog osećaja za prepoznavanje javnog interesa u aktuelnom trenutku“.

„Zakonom o oružju i municiji propisano je da ‘ministar može kada to zahtevaju razlozi očuvanja bezbednosti građana i javnog reda i mira, periodično, raspisati legalizaciju oružja i municije’. Na osnovu citiranih zakonskih odredbi, potpuno je očigledno da je naredba ministra unutrašnjih poslova zasnovana na zakonu i u skladu s Ustavom“, stoji u saopštenju.

Navodi se da je u konkretnom slučaju, u skladu sa „izvornim ovlašćenjem iz zakona“ ministar doneo naredbu kojom je raspisao legalizaciju, odnosno predaju neregistrovanog oružja, dok je tačkom 2. te naredbe „interpretirana odredba Zakona o oružju i municiji, u kojoj je pored ostalog propisano da vlasnici koji predaju oružje i municiju za vreme trajanja legalizacije ne mogu biti prekršajno niti krivično gonjeni za nelegalno nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije“.

„Na ovaj način, donošenjem naredbe, ministar unutrašnjih poslova nije odredio nadležnosti ministarstva ili tuđe nadležnosti, niti je fizičkim i pravnim licima ustanovio prava i obaveze koje nisu već ustanovljene zakonom, već je raspisao legalizaciju, odnosno predaju oružja i municije i odredio rok u kojem se to može učiniti“, saopštio je MUP.

Dodaje se da odredbe člana 3. i člana 46. Zakona o oružju i municiji predstavljaju „neraskidivu materijalno-pravnu celinu i moraju se prilikom analize pravnog instituta ‘legalizacije’ u smislu Zakona o oružju i municiji tumačiti na taj način“.

„Primenom bilo kog metoda tumačenja pravne norme (logičkim, jezičkim, sistemskim, istorijskim, ciljnim ili bilo kojim drugim) potpuno je izvesno da je zakonodavac, korišćenjem veznika ‘ili’, dao mogućnost i ovlašćenje nadležnom autoritetu, u ovom slučaju ministru nadležnom za unutrašnje poslove, da izabere jednu, drugu ili obe mogućnosti prilikom donošenja naredbe“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar