Bolja administrativna pomoć za poreska pitanja sa 128 država

PARIZ – Srbija je danas u Parizu potpisala Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima kojom se stvaraju uslovi za unapređenje administrativne pomoći u poreskim stvarima između Srbije i 128 država i jurisdikcija koje su već pristupile Konvenciji, saopštilo je Ministarstvo finansija Srbije.

Konvenciju je, u ime Vlade Srbije, potpisala u sedištu OECD-a u Parizu državna sekretarka u Ministarstvu finansija Slavica Savičić, a prisustvovao je pomoćnik generalnog sekretara OECD-a Džefri Šlagenhauf.

Konvencijom se uređuje pružanje pomoći između država potpisnica u postupcima utvrđivanja i naplate poreza, a zavisno od nivoa preuzetih obaveza, može obuhvatati razmenu informacija između država na zahtev, spontanu i automatsku razmenu obaveštenja, pomoć u naplati inostranih poreskih potraživanja, kao i pomoć u dostavljanju dokumentacije.

Pristupanjem Konvenciji stvaraju se uslovi za unapređenje administrativne pomoći u poreskim stvarima između Srbije i 128 država i jurisdikcija, čime će znatno biti poboljšana međunarodna saradnja poreskih organa Srbije.

Takođe, potpisivanje Konvencije znatno će unaprediti reputaciju Srbije kao države koja se aktivno priključila međunarodnim naporima za sprečavanje nezakonitog izbegavanja poreskih obaveza i otkloniti opasnost da se Srbija proglasi za nekooperativnu poresku jurisdikciju, kaže se u saopštenju Ministarstva finansija.

(Tanjug)

Napišite komentar