najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Broj zaposlenih u javnoj upravi bi tebalo da se smanji za 14.512

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je danas da bi u naredna dva meseca broj zaposlenih u javnom sektoru trebalo da bude smanjen za 14.512.

“Usvojenim odlukama, koje se tiču zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, javnih službi, Autonomne pokrajine Vojvodine i lokalne samouprave i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ukupan broj zaposlenih se smanjuje za 14.512 i to 8.511 u republičkim organima, 250 u Autonomnoj pokrajini Vojvodina i 5.751 u jedinicama lokalne samouprave”, navedeno je u saopštenju. 

Kako je precizirano, odluke se, dakle, odnose na celokupni javni sektor, uključujući i javna preduzeća na lokalnom nivou, ali ne i na republička preduzeća za koje Vlada sprovodi specifične programe restrukturiranja. S obzirom da je ovih zaposlenih na neodređeno vreme 514.573 hiljada, očekuje se u proseku smanjenje od 2,82 procenata.

Ministarstvo je ocenilo da se usvajanjem odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, stvaraju uslovi za racionalizaciju javne uprave kako bi ona bila efikasnija u korist gradjana i privrede. 
 
“Zakon o načinu utvrdjivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru nalaže da korisnici javnih sredstava prilagode sistematizacije radnih mesta maksimalnom broju, što znači da se od njih očekuje da u narednih 60 dana reorganizuju način rada tako da isti posao mogu obavljati sa manje zaposlenih”, navedeno je u saopštenju. 

Ministarstvo je apelovalo na sve rukovodioce organizacionih jedinica da procesu racionalizacije pristupe odgovorno uz zaštitu kvaliteta i nivoa usluga za koje su odgovorni, kao i uz maksimalnu zaštitu prava zaposlenih radnika.
  
Kako je ocenjeno, za razliku od prethodnih iskustava, ova Vlada razmotrila je potrebe i mogućnosti za uštede u različitim delovima sistema, tako da su ovim smanjenjem više zahvaćeni oni delovi javne uprave u kojima ima više prostora za uštede. Napravljen je prostor da se neke deficitarne funkcije, kao što su inspekcijske službe i zdravstveni radnici, ojačaju. 
 
“S obzirom na stalni odliv zaposlenih u penziju i na zabranu zapošljavanja već je u septembru bilo 3.100 manje stalno zaposlenih nego u decembru 2014. godine. Procenjujemo da će broj penzionisanja i u narednom periodu biti značajan s obzirom da 12.000 zaposlenih ima već stečene uslove za penziju. Očekuje se da dodatno smanjenje broja zaposlenih u državi od 20.000 u 2016. godini pomenuto u Fiskalnoj strategiji u najvećoj meri ne izgubi posao, već pređe na finansiranje po tržišnim principima”, navedeno je u saopštenju.
 
Čim prečišćeni tekstovi Odluka budu objavljeni u Službenom glasniku, one će se i postaviti i na veb prezentaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs.
 
Kako je najavljeno, u narednom periodu radiće se na modernizaciji rada javne uprave: promenama u organizaciji rada, načinu finansiranja i u podeli rada izmedju državnog i privatnog sektora podići će se kvalitet usluga i njihova efikasnost.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike