najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Budući menadžment RTB da uloži depozit

Sindikat “Nezavisnost” Rudarsko-topioničarkskog basena (RTB) Bor protivi se otpuštanju radnika tog preduzeća u procesu Unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR), a prihvata prirodan odliv radnika i dobrovoljno izjašnjavanje kroz socijalni program i otpremninu.

“Nije svejedno poslovanje kompanije sa 5.000 radnika, u kome sav ostvareni prihod uz minimalnu dobit ostaje u Srbiji ili veća dobit iste te kompanije kojom bi upravljao najavljeni strani menadžment, a s prepolovljenim brojem radnika”, rekao je medijima predsednik te organizacije Dragan Jankucić.

On smatra da je po UPPR najosetljivije pitanje za sindikate upravo racionalizacija broja zaposlenih, gde se u periodu od pet do osam godina očekuje smanjenje za oko 1.500 radnika.  

“UPPR je za nas jedino rešenje koje omogućava dalji opstanak kompanije i 5.000 radnika u rudarstvu i metalurgiji, opštine Bor i većeg dela Timočke Krajine”, rekao je Jankucić, podsetivši da bi se njime borska kompanija rešila istorijskih dugova na način koji bi bio prihvatljiv i njegovim starim poveriocima.

Razmatrajući plan uvodjenja profesionalnog menadžmenta u RTB Bor, u sindikatu “Nezavisnost” su oprezni.

“Budući da je profesionalni menadžment u Železari Smederevo ostvario gubitak od 144 miliona  evra, vrlo smo obazrivi i zabrinuti. Potrebno bi bilo da kompanije koje žele da konkurišu na tenderu za uvodjenje svog menadžmeta radi upravljanja RTB-om ulože depozit kao garanciju u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza i očekivanog rezultata”, rekao je Jankucić.

Planom reorganizacije sa stanjem na dan 31. marta 2016. predvidjen otpust je duga u visini 90 odsto obaveza svih neobezbedjenih poverilaca, otplata preostalih 10 odsto duga u ratama u narednih osam godina, otpis zateznih kamata od datuma preseka stanja do datuma početka primene UPPR, konverzija duga Fonda za razvoj u kapital i zadržavanje založnog prava.

U mere reorganizacije spada i uvodjenje profesionalnog menadžmenta, racionalizacija broja zaposlenih u narednih pet godina, kao i statusna promena pripajanja, gde će RTB Bor grupa ubuduće biti organizovana tako što će matičnom preduzeću biti pripojena njegova tri zavisna društva – Rudnici bakra Bor, topionica i rafinacija i Rudnik bakra Majdanpek.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike