Danas poslednji dan rada Agencije za privatizaciju

Agencija za privatizaciju Srbije od danas više neće postojati, a njene nadležnosti biće prenete na Ministarstvo privrede, dok će postupke stečaja sprovoditi Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

Ministarstvo privrede preuzeće od Agencije za privatizaciju deo prava, obaveze, predmete, opremu, sredstava za rad i arhivu.

Vlada Srbije je nedavno osnovala i Agenciju za vodjenje sporova u postupku privatizacije, i ona će se baviti poslovima zastupanja u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, u kojima je učestvovala Agencija za privatizaciju, a koji su pokrenuti pre 1. februara 2016. godine.

Vlada Srbije će imenovati Upravni odbor i direktora te Agencije, na period do pet godina, s pravom na dva mandata.

Novoosnovana agencija će od Agencije za privatizaciju preuzeti predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, kao i zaposlene rasporedjene na poslovima zastupanja.

Zaposlenima koji ne budu preuzeti, prestaje radni odnos uz isplatu otpremnine u skladu sa zakonom kojim je uredjeno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.

Agencija za privatizaciju, osnovana je 2001. godine, kao institucija zadužena za sprovodjenje procesa privatizacije u Srbiji, u skladu sa Zakonom o privatizaciji.

Kako je obrazložila Vlada Srbije, do gašenja Agencije za privatizaciju dolazi zbog potreba racionalizacije državne uprave i fiskalne konsolidacije, jer je privatizacija bila oročena do kraja 2015, a preduzeća koja do tada nisu privatizovana idu u stečaj.

(Beta)

Jedan komentar

Ostavite komentar