najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

Deficit budžeta Srbije na kraju avgusta 41,8 milijardi dinara

Deficit budžeta Srbije na kraju avgusta 2015. godine iznosio je 31 milijardu dinara, a zajedno sa rashodima za projektne zajmove 41,8 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

U avgustu su prihodi budžeta bili 75,7 milijardi, a rashodi 82,5 milijardi, tako da je mesečni deficiti iznosio 6,8 milijardi dinara.

Poreski prihodi iznosili su 63,8 milijardi dinara i u odnosu na jul znatno su niži prihodi po osnovu akciza i PDV-a.

Neporeski prihodi bili su 11,6 milijardi dinara, od čega je 4,1 milijarda uplata po osnovu dobiti Pošte (1,8 milijardi) i dividendi NIS-a (2,3 milijarde). Donacije su iznosile 400 miliona dinara.

Rashodi su bili na nivou prethodnog meseca, s tim što su izdaci za otplatu kamata bili znatno viši a rashodi za socijalnu zaštitu i otplatu garantovanog duga niži.

Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Fond PIO, RFZO, NSZ i fond SOVO) iznosili su 20,4 milijarde dinara, a najveći deo se odnosi na dotacije za penzije u iznosu od 17,3 milijardi dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,6 milijardi dinara.

Na nivou opšte države u periodu januar – avgust budžetski deficit je iznosio 44,4 milijarde dinara, dok je deficit u avgustu iznosio pet milijardi.

Bolja naplata prihoda od planirane u najvećoj meri je posledica jednokratnih neporeskih prihoda, kao što su uplate dividendi i dobiti javnih preduzeća, u iznosu od oko 31 milijardi dinara, objasnilo je Ministarstvo finansija.

Na rashodnoj strani, najveći efekat je imalo slabo izvršenje kapitalnih izdataka, kao i otpremnina za radnike preduzeća u restrukturiranju.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike