najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Deficit budžeta Srbije na kraju jula 34,6 miijardi dinara

Deficit budžeta Srbije na kraju jula iznosio je 24,2 miliade dinara, a zajedno sa rashodima za projektne zajmove 34,6 milijardi dinara, saopštilo je danas Ministarstvo finansija.

U julu su prihodi republičkog budžeta bili 85,2 milijardi, a rashodi 83 milijarde, tako da je suficit iznosio 2,2 milijarde dinara.

Poreski prihodi u julu iznosili su 76,6 milijardi dinara. Naplata poreza na dodatu vrednost (PDV) bila je 39,6 milijardi dinara, što je mesečni rekord u 2015. godini, a od akciza je naplaćeno 24,7 milijardi dinara.

Neporeski prihodi iznosili su 8,4 milijarde, a donacije 200 miliona dinara.

Rashodi budžeta, kako je saopšteno, bili su manji nego u junu uglavnom zbog manjeg iznosa za otplatu kamata. Razlika je delimično ublažena povećanjem rashoda za socijalnu zaštitu, zbog isplate otpremnina radnicima preduzeća u restrukturiranju, većim kapitalnim izdacima i većim izdacima po osnovu garancija.

Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Fond PIO, RFZO, NSZ i fond SOVO) iznosili su 18,7 milijardi dinara, a najveći deo se odnosi na dotacije za isplatu penzija – 16,6 milijardi dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,7 milijardi dinara.

Na nivou opšte države budžetski defciti za sedam meseci ove godine iznosio 39,4 milijardi dinara, a samo u julu četiri milijarde dinara.

“Bolji rezultat od planiranog sa prihodne strane u najvećoj meri posledica je visoke uplate dividendi i dobiti javnih preduzeća u iznosu od oko 27 milijardi dinara. Bolja od očekivane je i naplata poreskih prihoda, pre svega PDV-a, akciza na duvanske proizvode i derivate nafte i doprinosa. Sa rashodne strane najveći efekat je imalo slabo izvršenje kapitalnih izdataka, kao i otpremnina za radnike preduzeća u restrukturiranju”, navelo je Ministarstvo finansija.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike