U trendu

Država se u 2016. zadužuje 662 milijarde dinara

Vlada Srbije planira da se u 2016. godini zaduži za 662 milijarde dinara kako bi finansirala budžetski deficit i otplatila glavnicu duga za pozajmice uzete od domaćih i stranih kreditora za direktne i indirektne obaveze države.

U predlogu budžeta za iduću godinu koji je dostavljen Skupštini Srbije navodi se da će biti uzeti krediti od domaćih i medjunarodnih finansijskih institucija i inostranih vlada u ukupnom iznosu od najviše 90,1 milijardu dinara.

Emitovanjem hartija od vrednosti na domaćem tržištu u domaćoj i inostranoj valuti država će se zadužiti do 450 milijardi dinara, a prodajom evroobveznica na stranom tržištu obezbediće se 122,5 milijardi dinara.

U obrazloženju predloga budžeta istaknuto je da je će planirano zaduživanje po osnovu prodaje hartija od vrednosti biti smanjeno ukoliko bude prihoda od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova

Predlogom zakona o budžetu za 2016. godinu predviđeni su prihodi od 997,4 milijarde dinara, rashodi od 1.119 milijardi, tako da će deficit iznosti 121,8 milijardi.

Budžet je planiran na osnovu prognoze da će u 2016. godini rast BDP-a iznositi 1,75 odsto, a da će inflacija biti 2,8 odsto.

Prihodi budžeta od naplate poreza, kako je predviđeno, iznosiće 829,5 milijardi dinara, od čega je naplata PDV-a 427 milijardi.

Rashodi budžeta za zaposlene iznosiće 251,6 milijardi, a dotacije socijalnim fondovima 260,4 milijarde dinara.

Troškovi budžeta za subvencije iznosiće oko 86 milijardi dinara, od čega su subvencije poljoprivredi 27,9 milijardi, za železnicu 17,5 milijardi, privredu 14,5 milijardi, puteve 9,6 milijardi, a za kulturu četiri milijarde.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike