I stranci će plaćati PDV?

Stranci će ubuduće plaćati porez na dodatu vrednost u našoj zemlji i po tome će u suštini biti izjednačeni s domaćim obveznicima, ističu u Ministarstvu finansija kao najveću novinu nedavno usvojenih izmena Zakona o PDV-u koji je time usaglašen s propisima Evropske unije koji uređuju oblast oporezivanja potrošnje PDV-a.

Dakle, strane kompanije ili pojedinci čije sedište, odnosno prebivalište, nije u Srbiji, a ovde obavljaju promet dobara i usluga, sada će preko poreskog punomoćnika moći da ostvare sva prava, ali su dužni i da ispune obaveze koje imaju i domaći obveznici. Tako će, na primer, strani trgovinski lanci obračunavati PDV za oporezivi promet dobara i usluga, ali i pravo na odbitak prethodnog poreza, što do sada nije bio slučaj.

– Suština izmene odnosi se na izjednačavanje stranaca koji su odredili poreske punomoćnike i uključili se u sistem PDV u ravnopravno s domaćim obveznicima. To znači, da će stranci podnositi poresku prijavu i plaćati PDV, ali će imati i pravo na odbitak prethodnog poreza. Naravno, sve svoje obaveze i prava propisana Zakonom o PDV-u moći će da realizuju preko poreskog punomoćnika – objašnjavaju u Ministarstvu finansija.

Na pitanje, kako će biti oporezovana roba koju trgovci vrate isporučiocu, bilo da joj je istekao rok ili da ne odgovara ugovornoj strani, odnosno ako je pogrešno isporučena, u Ministarstvu finansija kažu da se u svim slučajevima kada za povraćaj dobara postoji opravdan razlog, to vraćanje robe neće smatrati novim prometom, već obveznik PDV-a, isporučilac ima pravo da smanji osnovicu za obračunavanje PDV-a i iznos obračunatog PDV-a.

Tako izdavač dnevnih novina ili periodične štampe, kojima je period uobičajene upotrebe protekao (remitenda), ima pravo da smanji osnovicu za obračunavanje PDV-a, u zavisnosti od toga koliko robe je vraćeno.

Remitenda postoji i kod hleba. Propisano je da trgovci na malo mogu da vrate proizvođaču hleb do pet odsto od nabavljene dnevne količine.

Međutim, ako je razlog za vraćanje dobara činjenica da ih kupac nije dalje prodao, u tom slučaju povraćaj dobara predstavlja novi promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV-a (ako robu vraća obveznik PDV-a).

Prema tome, u slučaju kada obveznik PDV-a – veleprodavac proda robu kupcu obvezniku PDV-a i po tom osnovu obračuna i plati PDV, nakon čega se kupac odluči da određenu količinu neprodate robe vrati veletrgovini, smatra se da je kupac izvršilo novi promet (neprodatih dobara) veletrgovcu. Za taj promet kupac je dužan da obračuna i plati PDV, a osnovicu za obračunavanje PDV-a čini iznos naknade koju kupac prima ili treba da primi za izvršeni promet, bez PDV-a.

Ovaj propis uvodi novine u oporezivanje smeštaja i prevoza. Poreska stopa na usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, kao što su hosteli, pansioni, prenoćišta, seoska turistička domaćinstva, lovačke vile i drugi, biće izjednačeni sa uslugama koje pružaju hoteli, moteli, odmarališta, domovi i kampovi. Dakle, i oni će plaćati PDV u visini od deset odsto. Poreska stopa PDV-a, kojom se oporezuje prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, biće izjednačene sa poreskom stopom PDV-a, kojom se sada oporezuje promet usluga prevoza putnika i u međumesnom i u međunarodnom saobraćaju i iznosiće deset odsto.

(M. Avakumović, Politika)

Ostavite komentar

Oznake