U trendu

Kako naplatiti štetu nastalu zloupotrebom monopola

BEOGRAD – Komisija za zaštitu konkurencije bi mogla edukativno da deluje kako bi i sami građani zatražili naknadu štete ako su oštećeni ponašanjem privrednih subjekata koji su odlukama Komisije sankcionisani, rekao je Milan Kostić profesor na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, na danas održanoj javnoj diskusiji o novim pravnim rešenjima u oblasti zaštite konkurencije.

Naknada štete predviđena je postojećim Zakonom o zaštiti konkurencije a na nju imaju pravo oni koji smatraju da su zloupotrebama koje je Komisija za zaštitu konkurencije svojim rešenjem utvrdila.

U Zakonu je navedeno da se naknada ostvaruje pred sudom u parničnom postupku i da odluka Komisije nije pretpostavka da je štete bilo već se mora dokazati pred sudom.

Kostić smatra da zakon trebalo promeniti i u pravcu da se više uključi ekonomska analize jer bi to bila“ zaštita komisije od negativnih odluka“ kako od kompanija tako i „od odluka koje nemaju pokriće“.

Sadašnji zakon usklađen je sa preko 90 odsto sa novom direktivom EU u ovoj oblasti, rekao je dr. Miloje Obradović predsednik Komisije za zaštitu konkurencije „a nadamo se da ćemo se u novim zakonom uskladiti u potpunosti.

Novi zakon bi trebalo da sadrži „ne nova, nego najbolja pravna rešenja iz evropske i svetske prakse u oblasti zaštite konkurencije“, kazao je Obradović što bi obezbedilo pravnu sigurnost kako za učesnike na tržištu tako i za komisiju za zaštitu konkurencije“

Među najčešćim pitanjima o kojima Komisija odlučuje on je naveo zloupotrebe dominatnog položaja na tržištu, kao i dogovora o javnim nabavkama i kartelizacije, i ocenio da „privreda teži profitu a važno je da imamo Komisiju koja ima autoritet sudije na tržištu a da se kompanije bore cenom i kvalitetom“ a cilj je bolji životni standard svih građana.

Šef radne grupe za izradu novog zakona Jovan Stojić podsetio je da evropska komisija i sadašnji zakon ocenila kao adekvatan i učinkovit ali da je zakon donet 2009. godine nužno inovirati i usaglašiti sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

U javnoj diskusiji koja je danas održana u Privrednoj komori Srbije u Beogradu o novim pravnim rešenjima u oblasti zaštite konkurencije učestvovali su predstavnici privrede, stručne javnosti i državnih institucija.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike