U trendu

Kandić: Skratićemo trajanje sporova potrošača i trgovaca

BEOGRAD – Veća ovlašćenja tržišne inspekcije koja će moći da izdaje prekršajne naloga, kao i obavezno prisustvo trgovaca kod vansudskog poravnanja, najvažnije su novine koje bi trebalo da donese novi Zakon o zaštiti prava potrošaca.

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Uroš Kandić za Tanjug kaže da će novine koje se pripremaju učiniti da se sporovi između potrošača i prodavaca efikasnije rešavaju.

Praksa je, ističe on, pokazala da ovi sporovi znaju da se otegnu, naročito ako dođu na sudove

„Zato smo odlučili da povećamo nadležnosti tržišnih inspektora, koji će moći da izdaju prekršajne naloge, što sada nije slučaj. Sada svaka njihova prijava ide pred prekršajni sud i tamo se odlučuje“, objašnjava Kandić.

Dodaje da će, kada se nova zakonska rešenja usvoje, tržišni inspektori kao što sada mogu saobraćajni policajci ili komunalci, imati pravo da izdaju nalog za kaznu i to za 33 vrste prekršaja.

„Ukoliko uoči nepravilnost, tržišni inspektor izdaje nalog a trgovac ima rok od osam dana da plati kaznu i to polovinu sume predviđene njome a ako to ne učini platiće punu sumu“, navodi on.

Kada je reč o jačanju instituta vansudskog rešavanja sporova tzv. medijacije, sagovornik Tanjuga kaže da će se prisustvo trgovaca uvesti kao obavezno.

„Cilj ovih odredaba jeste da trgovci i potrošači dođu do zajedničkog rešenja, a ukoliko se to ne desi opet će ići na sud, s tim što će mišljenje medijatora imati veću snagu, onu koju sada ima reč sudskog veštaka“.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je pripremilo
i nacrt Zakona o uslugama, koji bi bio prvi akt ove vrste u Srbiji.

Naime, kako objašnjava sagovornik Tanjuga, ova oblast nije do sada bila uređena jednim celovitim pravnim aktom.

„Jedna od ključnih stvari tog zakona jeste stvaranje jedinstvene kontaktne tačke pri Ministarstvu trgovine gde će pružaoci usluga imati potpun uvid u uslove koje treba da ispune prilikom zasnivanja uslužnih delatnosti“, kaže Uroš Kandić.

Zakon će se, dodaje on, odnositi na sve vrste usluga.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.