Komisija uvela tel. liniju za prijavu povrede konkurencije

BEOGRAD – Komisija za zaštitu konkurencije otvorila je posebnu telefonsku liniju i adresu elektronske pošte namenjenu onima koji raspolažu informacijama i drugim raspoloživim podacima o postojanju povrede konkurencije na nekom od tržišta u Republici Srbiji.

Putem mejl adrese inicijativa@kzk.gov.rs ili telefonskim pozivom na broj 011 38 11 958 mogu se dobiti informacije o svim detaljima vezanim za mogućnost i način podnošenja inicijative za ispitivanje povrede konkurencije, navodi se u saopštenju Komisije.

„S obzirom na to da Komisija, u skladu sa članom 35. Zakona o zaštiti konkurencije, može pokrenuti postupak ispitivanja povrede konkurencije i na osnovu primljenih inicijativa, pozivamo i ohrabrujemo sve koji raspolažu informacijama ili podacima o postojanju bilo koje povrede konkurencije, da se jave Komisiji i podnesu inicijativu za pokretanje postupka pred Komisijom“, poručuju iz Komisije.

Podnete inicijative biće analizirane i obrađene od strane ovlašćenih službenih lica Komisije, a podnosioci inicijative biće, odmah po okončanju njene obrade, obavešteni o ishodu.

Naglašeno je i da podnosioci inicijativa nemaju svojstvo stranke u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti na osnovu njihove inicijative, ali njihov identitet, kao i podaci koji predstavljaju poslovne tajne ili drugi poslovno osetljivi podaci, mogu biti zaštićeni u skladu sa članom 45. Zakona o zaštiti konkurencije.

Zakon definiše povrede konkurencije kao akte ili radnje učesnika na tržištu koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu imati značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije, a oblici povreda konkurencije su: restriktivni sporazumi (karteli, dogovori ponuđača u javnim nabavkama…) i zloupotrebe dominantnog položaja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.