Ministarstvo za rad Srbije: Prioritet je uspostavljanje socijalne pravde

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije saopštilo je danas da će prioritet rada biti uspostavljanje socijalne pravde i ravnopravnog i dostojanstvenog društva prema standardima EU i Agende 2030 Ujedinjenih nacija.

Ministarstvo će, kako se navodi, nastaviti da se bavi obezbedjivanjem socijalne sigurnosti i potpunim uključivanjem posebno ranjivih društvenih grupa i pojedinaca u društvene tokove.

„Bavićemo se i smanjivanjem ekonomskih i društvenih nejednakosti, obezbedjivanjem prava na novčana socijalna davanja korisnicima usluga socijalne zaštite“, navodi se u saopštenju, povodom Medjunarodnog dana socijalne pravde.

Dodaje se da će rad Ministarstva biti fokusiran na obezbedjivanje usluga podrške za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, na osobe sa invaliditetom i decu bez roditeljskog staranja, za decu i mlade sa problemima u ponašanju, pripadnike manjinskih zajednica, nezaposlene i socijalno – materijalno ugrožene.

Ministarstvo će, kako se navodi brinuti i o starijim osobama koje nemaju porodicu koja bi o njima brinula, ali i o svim gradjanima kojima je pomoć potrebna.

U prethodnih nekoliko godina, kako se ističe, usvojeni su zakoni, strategije, akcioni planovi,  podzakonska i druga akta iz oblasti socijalne i porodično – pravne zaštite, iz oblasti zapošljavanja, sa posebnim fokusom na zaštiti ljudskih prava, u interesu stalnog unapredjivanja kvaliteta života najranjivijih društvenih grupa.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Djordjević je, kako se navodi, rekao da je u poslednjoj deceniji ostvaren značajan napredak u ostvarivanju ljudskih prava.

„Zajednički cilj svih socijalnih aktera je da se gradjanima pomogne da razumeju i prihvate da predstavnici, posebno ranjivih grupa imaju i kapacitete i spremnost da aktivno doprinose društvu, odnosno da ih ne treba posmatrati iz perspektive njihovih nemogućnosti i ograničenja“, rekao je Djordjević.

Dodao je da je socijalna pravda preduslov za očuvanje ljudskog dostojanstva, ostvarenje mirnodopskih uslova življenja i održivog razvoja, kao i saradnje svih nacija.

Socijalna pravda se, prema njegovim rečima, „postiže uklanjanjem diskriminacije na osnovu pola, uzrasta, invaliditeta, rase, etničke i religiozne pripadnosti ili kulturološke različitosti, promovisanjem jednakosti medju polovima i poštovanjem prava migranata i autohtonog stanovništva, poštovanjem prava radnika, i obezbedjivanjem jednakih šansi za sve kroz zaposlenje i socijalnu zaštitu“.

Ministarstvo, kako se navodi, svake godine ulaže značajna sredstva za unapredjenje socijalne zaštite, pa je tokom 2017. godine uloženo oko 540 miliona dinara u ustanove socijalne zaštite i oko 701 milion dinara u razvoj usluga u lokalnim zajednicama.

U 2018. godini Ministarstvo je uložilo oko 585 miliona dinara u ustanove socijalne zaštite i oko 702 miliona u razvoj usluga u lokalnoj zajednici. Ove godine je planirano oko 774 miliona dinara za unapredjenje rada i poboljšanje uslova života korisnika u ustanovama socijalne zaštite.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike