U trendu

MMF: Razgovori o povišicama plata i penzija u Srbiji biće nastavljeni narednih nedelja

Šef misije Medjunarodnog monetaranog fonda (MMF) za Srbiju Džejms Ruf izjavio je danas da će razgovori sa vlastima u Srbiji o povećanju plata u javnom sektoru i penzija biti nastavljeni narednih nedelja.

On je na kraju posete tehničke misije MMF-a Beogradu rekao da je procena da će rast bruto domaćeg proizvoda Srbije (BDP) u 2017. godini iznositi 2,3 procenta i dostići 3,5 procenta u 2018. godini.

„Ekonomska aktivnost nastavlja da raste, bez obzira na privremeno usporavanje u prvoj polovini godine, što je uglavnom bila posledica poremećaja u proizvodnji električne energije i negativnog uticaja suše na poljoprivrednu proizvodnju. Domaća potražnja nastavlja da beleži značajan rast, uz dalji oporavak privatne potrošnje i značajne strane direktne investicije“, naveo je Ruf.

On je ocenio da je bitno da su uslovi na tržištu rada nastavili da se poboljšavaju i da je oko 120.000 novih radnih mesta otvoreno u 12 meseci zaključno sa junom.

„Ekonomske politike bi i dalje trebalo da se fokusiraju na unapredjenje odgovora ekonomije na strani ponude, kroz realizaciju reformi u cilju jačanja aktivnosti u privatnom sektoru. One obuhvataju unapredjenje poslovne i investicione klime, efikasniju državnu upravu i državna preduzeća, kao i povećanje kvaliteta i kvantiteta javne infrastrukture“, rekao je Ruf.

Dodao je da je misija MMF-a započela razgovore sa vlastima u Srbiji o fiskalnoj politici za preostali deo 2017. i ključnim parametrima budžeta za 2018. godinu, koji će se privesti kraju tokom revizije aranžmana u oktobru.

„U uslovima i dalje značajno boljih fiskalnih rezultata od projektovanih u prvih sedam meseci 2017. godine, razgovori su se vodili i o potencijalnim načinima da se upotrebi dodatni fiskalni prostor, uključujući dodatne investicije u prioritetnim oblastima, racionalna povećanja plata u javnom sektoru i penzija, (smanjenje poreza na rad) i brže smanjenje duga. Ovi razgovori će se nastaviti tokom narednih nedelja“, navodi se u saopštenju kancelarije MMF-a za Srbiju.

Tehnička misija MMF-a je boravila u Beogradu od 13. septembra radi otpočinjanja razgovora o budžetu za 2018. i diskusije o napretku u realizaciji strukturnih reformi.

Kako je najavljeno kompletna misija MMF-a povodom osme i konačne revizije stand baj aranžmana iz predostrožnosti koji je Srbija sklopila sa tom institucijom, a ističe februara iduće godine, planirana je za kraj oktobra i početak novembra.

(Beta)