U trendu

Na kraju maja suficit u budžetu 8,3 milijardi dinara

BEOGRAD – Na kraju maja ostvaren je suficit republickog budžeta u iznosu od 8,3 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

Prihodi su naplaćeni u iznosu od 498,4 milijardi dinara, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 490,1 milijardi dinara.

U mesecu maju, navodi se, ostvaren je suficit od 2,8 milijardi dinara.
U maju je naplaćeno 95 milijardi dinara prihoda, od čega se na poreske prihode odnosi 87,7 milijardi dinara.

Uobičajeno, kaže se, najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 42,9 milijardi dinara dinara i akciza u iznosu od 27 milijardi dinara.

Neporeski prihodi naplaćeni su u iznosu od 6,8 milijardi dinara, dok je priliv donacija u maju iznosio je 500 miliona dinara.
Kada je reč o rashodima, izvršeni su u iznosu od 92,2 milijardi dinara.

Rashodi za zaposlene u maju, iznosili su 23,8 milijardi dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 13 milijardi dinara.

Na nivou opšte države, u periodu januar – maj, zabeležen je fiskalni suficit u iznosu od 4,9 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 62,2 milijardi dinara.

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period planiran je fiskalni deficit u iznosu od 43,3 milijardi dinara, što znači, navodi se, da je ostvareni rezultat bolji za 48,2 milijardi dinara.

(Tanjug)

Napišite komentar