najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

NBS negira odgovornost za loše poslovne odluke Privredne banke Beograd

Narodna banka Srbije (NBS) danas je saopštila da ne snosi nikakvu odgovornost za loše poslovne odluke Privredne banke Beograd koja je otišla u stečaj.

Centralna banka se oglasila povodom, kako je navedeno „tendencioznih izjava“ pojedinih osoba u postupku koji se vodi protiv vlasnika Farmakom grupe i još šestoro okrivljenih, i „prikazivanja uloge i aktivnosti NBS na način koji ne odgovara stvarnom stanju“.

„NBS je upravo vršenjem zakonom propisanih dužnosti, i u svemu postupajući u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama, obezbedila zaštitu interesa deponenata Privredne banke Beograd i time doprinela očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti Srbije, što i jeste jedan od njenih primarnih zadataka“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da „banke u Srbiji samostalno i slobodno odlučuju o izboru klijenata, pa se zbog toga izjava da je NBS bila obaveštena o svakom kreditu koji je odobrila Privredna banka Beograd i da ni na jedan nije imala primedbe, kao i da je dala zeleno svetlo banci, može protumačiti jedino kao zlonameran pokušaj da se NBS nametne odgovornost koja apsolutno i ni po kom osnovu ne može biti njena“.

NBS, kako je objašnjeno, na uzorku proverava da li su krediti odobreni u skladu sa propisima i unutrašnjim aktima banke i ako na osnovu kontrole utvrdi da banka nije postupila u skladu sa propisima i dobrim poslovnim običajima izriče odgovarajuće korektivne mere, pa i novčane kazne, a ne daje primedbe na kredite i „zeleno svetlo banci“.

„Zakonom je propisana isključiva odgovornost i obaveza rukovodstva banke da obezbedi tačnost, istinitost i sveobuhvatnost podataka i zato je banka, odnosno njeno rukovodstvo bilo dužno da analizira potencijalnog klijenta, uključujući i činjenicu da li isti pripada nekoj grupi povezanih lica ili ne“, istakla je NBS.

U saopštenju se dodaje da je za izostanak adekvatne analize pojedinih klijenata isključivo odgovoreno tadašnje rukovodstvo Privredne banke Beograd.

Po oceni NBS od velikog je značaja da svi nadležni organi postupaju efikasno i u granicama svojih ovlašćenja, i da takvim postupanjem omoguće da se u svakom konkretnom slučaju utvrdi pojedinačna, kao i institucionalna odgovornost.

NBS je oktobra 2013. godine oduzela dozvolu za rad Privrednoj banci Beograd koja je imala veliki iznos nenaplativih kredita.

U Specijalnom sudu u Beogradu je ove nedelje počelo sudjenje vlasniku kompanije Farmakom Miroslavu Bogićeviću koji je sa još šest osoba optužen za uzimanje nezakonitih kredita od Privredne banke Beograd.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike