Nemačka pred Evropskim sudom pravde zbog putarina

Evropska komisija danas je odlučila da Nemačku izvede pred Evropski sud pravde zbog plana da uspostavi sistem putarina koji po oceni Brisela diskriminiše strane vozače. 

Plan nemačke vlade je da se za putničke automobile uvede godišnja vinjeta za državne puteve i autoputeve, dok vozači koji žive u Nemačkoj neće imati dodatne troškove jer će im se za iznos putarine smanjiti taksa na automobile koju ionako plaćaju. 

Zbog toga je stav Komisije da Nemačka vlada ovim planom praktično plaćanje nameće samo strancima, i time krši načelo zarane diskriminiacije na osnovu državljanstva u Evropi, kao i načelo slobodnog kretanja dobara i usluga.

Nemački ministar transporta Aleksander Dobrint (Alexander Dobrindt) je rekao da pozdravlja odluku Komisije da se obrati evropskom pravosudju jer će to, kako se navodi, razjasniti situaciju, preneo je AFP. 

Dodao je da njegova zemlja od evropskog suda očekuje “brzu proceduru” kako bi se stvari razjasnile pre sprovodjenja ovog sistema. 

Dobrint iz Hrišćansko-socijalne unije (CSU) bio je pobornik uvodjenja putarine u Nemačkoj smatrajući da nije reč o diskriminaciji, i još prilikom usaglašavanja propisa krajem 2014. naveo je da je spreman da brani svoj stav i na sudu. 

Stav Dobrintove CSU bio je da strani vozači treba da plaćaju putarine jer smatra da nije pravedno da stranci besplatno putuju Nemačkom dok nemački vozači plaćaju putarine u okolnim zemljama, poput Austrije, Švajcarske i Francuske.

Parlament Nemačke je ovaj plan usvojio u maju 2015, i trebalo je da stupi na snagu 2016, ali je zamrznut zbog rezervi Evropske komisije koja je u junu 2015. pokrenula proceduru za kršenje propisa. 

Uoči usvajanja propisa saopšteno je da će na visinu putarine uticati snaga motora i ekološke karakteristike automobila a da će iznos biti maksimalno 130 evra godišnje, kao i da će stranci moći da plaćaju i desetodnevnu i dvomesečnu putarinu.

Putarine nisu neuobičajena tema za Evropsku komisiju, koja je 2012. od sedam članica EU zatražila da izmene odnos nedeljne i godišnje vinjete za korišćenje puteva, a razlog je bio isti kao i u sadašnjem slučaju Nemačke – diskriminacija stranih vozača, koja je po propisima EU zabranjena. 

(Beta)

Ostavite komentar