Odluka o maksimalnom broju zaposlenih stupila na snagu

Odluka Vlade Srbije o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi danas je stupila na snagu i svi koji se nalaze u sistemu države treba da je sprovedu u roku od 60 dana, tačnije do početka februara 2016. godine.

Tom odlukom precizira se maksimalni broj zaposlenih u državnim službama i lokalnim samoupravama.

Tako je predvidjeno da će u raznim delovima Ministarstva finansija biti angažovano ukupno 10.324 ljudi za stalno. Od tog broja najviše njih biće angažovano u Poreskoj upravi Srbije – 5.429, ali i u Upravi carina 2.456.

U Republičkom zavodu za statistiku maksimalno će moći da radi 455 osoba, a u PIO fondu 3.069. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje biće angažovano do 1.653 ljudi na neodredjeno vreme.

Zdravstvene ustanove, bolnice, domovi zdravlja, apoteke, specijalne bolnice u Srbiji moći će da imaju ukupno maksimalno 111.485 zaposlenih na neodredjeno vreme.

Na državnim fakultetima i višim školama moći će, na neodredjeno, da bude angažovano 23.427 ljudi, a u srednjim školama, uključujući tu i razne umetničke škole 33.079. Osnovne škole će, ipak, zapošljavati najviše – ukupno 71.379 radnika za stalno.

U osnovnim sudovima u Srbiji radiće ubuduće 4.831 zaposlenih, u višim sudovima 1398, a u apelacionim 516.

U ustanovama socijalne zaštite od februara 2016. godine radiće maksimalno 9.226 ljudi. Centar za socijalni rad u Beogradu moći će da zapošljava 477 ljudi, a Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograda 312.

Gerontološki centar Novi Sad moći će da ima 369 zaposlenih, a onaj u Nišu 108. Ustanova ovog tipa u Beogradu imaće najviše 513 zaposlenih radnika na neodredjeno vreme.

U kazneno popravnim ustanovama, a pre svega zatvorima u Srbiji, radiće do 3.796 ljudi za stalno.

Ustanove kulture u Srbiji moći će od početka februara da imaju ukupno 2.229 zaposlenih.

(Beta)

Ostavite komentar