Osigurati zaposlene, ali rasteretiti i poslodavce

BEOGRAD – Ministar za rad Zoran Đorđević najavio je da će na jesen biti usvojen zakon kojim će poslodavci morati da osiguraju zaposlenog od povreda na radu kod osiguravajućih društava, što sindikati u Srbiji ocenjuju kao „pozitivnu stvar“.

Poslodavci se slažu da je potrebno osigurati radnike, ali s druge strane, ukazuju da je to dodatno opterećenje za njih i da bi država trebala zato da ih oslobodi nekih drugih nameta.

U Srbiji se svake godine na poslu povredi više od 20.000 radnika.

Najviše poginulih kao i onih sa teškim povredama ima na gradilištima, ali i u industriji, transportu…

Među najčešćim uzrocima teških povreda na radu su nebezbedan rad na visini, nenošenje zaštitnog šlema i zaštitnog opasača, rad na nepropisno montiranim skelama…

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić kaže da je donošenje takvog zakona „odlična odluka“ države, jer je u proteklom periodu bilo dosta povreda i smrtnih ishoda, najviše na gradilištima.

„Na ovakvu odluku u velikoj meri uticao je pritisak koji su izvršili sindikati, gde smo insistirali da se na gradilištima pooštre kontrole i sankcije odgovornih“, rekla je Savić za Tanjug.

Važno je, ističe, da se zakon primenjuje kada bude usvojen, jer su dosadašnja iskustva pokazala da to nije slučaj.

Upozorava da Srbija ima mali broj inspektora i da ih je potrebno više da bi se zakon poštovao i primenjivao u praksi.

„Sa ovim brojem inspektora rada, bojim se da je to nemoguće“, kaže Savić.

Do sada su samo Republički fond za zdravstveno osiguranje i PIO fond na neki način, plaćali „štetu“ povređenim radnicima.

Fond za zdravstveno osiguranje isplatom 100 odsto bolovanja i pokrivanjem troškova rehabilitacije, a PIO naknadom za telesna oštećenja.

Za dodatnu odštetu zbog povrede na poslu, radnik je morao da pokrene privatnu tužbu protiv poslodavca, a za taj korak, retko ko se odlučivao zbog straha od gubitka posla, ali i zbog toga što sudski postupak dugo traje, kaže Savić.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković naglašava da je osiguranje zaposlenog korisno i za poslodavca i za radnika, ali da je s druge strane, novo opterećenje za privredu.

„Svaki izdatak smanjuje mogućnost da na kraju godine poslodavac ima pozitivan bilans, da ostvari profit. To bi bilo novo i neočekivano opterećenje za poslodavce“, rekao je Atanacković za Tanjug.

Dodaje da, ukoliko se uvodi takva obaveza poslodavcu, država mora da ih oslobodi nameta na nekoj drugoj strani.

(Tanjug)

Napišite komentar