Ostvarena cenovna i finansijska stabilnost

Narodna banka Srbije saopštila je danas da je u 2015. godini uspela da i pored neizvesnosti iz međunarodnog okruženja, pravovremenom i odmerenom monetarnom politikom ostvari cenovnu i finansijsku stabilnost.

“U protekloj godini inflacija je bila niska i stabilna, i posmatrano međugodišnje, nije prelazila 2,1 odsto, a uprkos brojnim izazovima uspešno je održana relativna stabilnost kursa dinara”, ističe se u saopštenju NBS.

Navedeno je da su u 2015. godini dinarski krediti značajno pojeftinili, odnosno da su kamatne stope na nove dinarske kredite na kraju oktobra za stanovništvo snižene sa 16,9 na 13,2 odsto, a za privredu sa 10,9 na 7,5 odsto.

Centralna banka je podsetila da je u ovoj godini sedam puta snižavala referentnu kamatnu stopu – sa osam na 4,5 odsto, čime su stvoreni uslovi da kamatne stope na kredite dalje padaju i da dođe do oporavka kreditne, a time i ekonomske aktivnosti.

“U 2015. godini završen je i važan posao sprovođenja posebnih dijagnostičkih ispitivanja koja su potvrdila da je finansijski sistem solventan i stabilan. Utvrđeno je da nijedna banka obuhvaćena ispitivanjima nije imala pokazatelj adekvatnosti kapitala ispod propisanog regulatornog minimuma od 12 odsto, čime je još jednom potvrđena visoka kapitalizovanost bankarskog sektora Srbije”, istakla je NBS.

Ukazano je da je NBS u 2015. godini radila na rešavanju pitanja problematičnih kredita i da je usvojen Akcioni plan za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita.

Jedan od najvažnijih rezultata u protekloj godini jeste i zaključivanje aranžmana iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom i tri uspešno završene revizije, što je rezultat udruženog rada Vlade i NBS, ocenila je centralna banka.

“Garanciju makroekonomske stabilnosti zemlje predstavlja i više nego adekvatan nivo deviznih rezervi, kao i činjenica da su te rezerve ove godine dopunjene sa oko 600 kilograma zlata”, navela je NBS.

(Beta)

Ostavite komentar