U trendu

PKS će smanjiti broj zaposlenih do kraja godine za trećinu

Privredna komora Srbije (PKS) saopštila je da je Upravni odbor (UO) tog udruženja privrednika danas odlučio da do kraja 2015. smanji broj zaposlenih za trećinu.Kako se navodi, PKS optimizacijom broja zaposlenih, prilagođava veličinu i troškove mogućnostima i ekonomskoj snazi srpske privrede, odnosno firmi koje su njeni članovi i od čijih članarina se finansira.

„Ovaj trenutak je prelomna tačka kojom se menja dugogodišnji trend i PKS umesto svojevrsnog tereta privredi, postaje njen kvalitetan servis, što je jedini održivi način funkcionisanja PKS u budućnosti“, ističe se u saopštenju PKS-a.

Dodaje se da je UO PKS-a danas podržao i osnovna načela i principe organizovanja komorskog sistema koji su predloženi u Zakonu o privrednim komorama.

„Nova struktura PKS-a, uz predložena zakonska rešenja, obezbediće bolji učinak u zastupanju interesa privrede, međunarodnom povezivanju i povećanju izvoza. To će za rezultat imati i intenzivniju promociju privrede, privlačenje investicija i brže reagovanje u situacijama kada je položaj privrede na bilo koji način ugrožen“, naglašava se u saopštenju.

Mediji su danas objavili da PKS sada ima 308 zaposlenih, a odluka o smanjenju njihovog broja doneta je jednoglasno.

Objavljeno je i da je predsednik PKS-a Marko Čadež kazao da je u prošlosti više od polovine prihoda PKS-a odlazilo na zarade zaposlenih što je, prema njegovim rečima, praktično onemogućavalo razvoj novih komorskih usluga i servisa za privredu.

(Beta)

Napišite komentar