Portal Kamatica: Nelogični računi za vodu posedica načina obračuna i zajedničkog vodomera

Potrošnja vode se u Srbiji uglavnom meri preko zajedničkih vodomera i naplaćuje po članu domaćinstva ili kvadratnom metru zbog čega samac u velikom stanu može da dobije veći račun od četvoročlane porodice čiji je stan manji, saopštio je danas finansijski portal Kamatica.

Istraživanje tog portala je, kako se navodi, trebalo da odgovori na pitanje zašto se, na primer dešava da u Beogradu račun za vodu bude veći u septembru nego tokom letnjih meseci i kako je moguće da jednočlano domaćinstvo u zgradi plati više nego četvoročlana porodica u kući sa travnjakom.

U Beogradskom vodovodu i kanalizaciji su, prema istraživanju Kamtice, rekli da nije predvidjena obaveza komunalnog preduzeća da se vodomeri očitavaju svakog meseca, već se portošači izmedju dva očitavanja zadužuju „akontaciono“.

„Tek po očitanoj potrošnji dobija se uplatnica koja je bazirana na stvarnoj portošnji“, rekli su u tom beogradskom pereduzeću, a navela je Kamatica.

Iznos akontacionog zaduženja zavisi od dnevnog proseka potrošnje u periodu izmedju prethodna dva očitavanja, pokazalo je to istraživanje.

Zaduženje ispostavljeno nakon čitanja, kako se navodi, predstavlja razliku izmedju stvarno isporučene količine vode i zbira akontacionih zaduženja.

„Svakim narednim čitanjem, formira se i novi dnevni prosek potrošnje za budući period“, rekli su u komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

U tom preduzeću su istakli da u zavisnosti od vremenskih i tehničkih uslova vodomere očitavaju četiri do pet puta godišnje.

Kamatica navodi da je taj period očitavanja i razlog zašto se dešava da na primer račun u letnjim mesecima, kada je potrošnja i veća, bude manji nego, na primer, u septembru.

„Letnji meseci su se plaćali akontaciono, a tek kasnije je vodomer i očitan i stigao račun sa stvarnom potrošnjom“, navodi Kamatica.

Za razliku od Beograda, u javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ iz Subotice kažu da se u ovom gradu potrošnja vode u stambenim zgradama, kao i u porodičnim kućama, očitava svakog meseca i to izmedju 15. i 25. u mesecu.

„Ukupna potrošnja vode u stambenoj zgradi u toku jednog meseca, izmerena na zajedničkom vodomeru, deli se sa ukupnim brojem prijavljenih članova u svim domaćinstvima i na taj način se dobija potrošnja po jednom članu domaćinstva“, rekli su u tom preduzeću, prenosi Kamatica.

U JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Novog Sada, kako navodi taj finansijski portal, kažu da je njihov plan da se vodomeri očitavaju mesečno, ali da to često nije moguće zbog nepristupačnosti vodomeru, njegove neispravnosti ili trenutnog nedostatka inkasanta.

Ističe se da Novosadjani imaju pravo da sami prijave stanje na vodomeru i da reklamiraju obračun koji se u slučaju greške ispravlja.

Računi za vodu, osim od modela obračuna, zavise i od cena koje, kako navodi Kamatica, utvrdjuju lokalne samouprave.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike