U trendu

Privatizacija ili stečaj za još 200 firmi?

Dosadašnji učinak u rešavanju statusa preduzeća u privatizaciji može se u najboljem slučaju oceniti kao polovičan, a još oko 200 preduzeća čeka na konačno rešenje – privatizacija ili stečaj, ističe Fiskalni savet.

U mesečnom izveštaju ovog tela, navedeno je da privatizacija i u 2016. ide sporije nego što je planirano, uprkos znatnom pomaku u rešavanju statusa tih preduzeća.

Broj radnika koji i dalje radi radi u preduzećima sa nerešenim statusom je, prema ovom izveštaju, oko 45.000, što, kako je navedeno, jasno pokazuje da do sada nije rešena ni polovina problema.

„Da ni u 2016. nije urađeno mnogo potvrđuje iznos potrošenih sredstava za socijalne programe radnicima u ovoj grupi preduzeća do kraja jula meseca – od budžetiranih šest milijardi dinara u Tranzicionom fondu isplaćeno je manje od dve milijarde“, ističu u Fiskalnom savetu.

Najvažniju promenu od sredine 2016. predstavlja, kako je navedeno, donošenje Unapred pripremljenih planova reorganizacije (UPPR-ova) za osam strateški važnih preduzeća.

„Iako je još prerano za ocenu uspeha u sprovođenju UPPR-ova, postoje preduzeća kod kojih su definisane jasne kratkoročne mere i u narednim mesecima pratićemo „prolazna vremena“ u njihovom sprovođenju“, navedeno je u izveštaju.

Savet navodi primer RTB Bora gde je predviđeno da već u 2016. preduzeće napusti 400 radnika, kao da tu bude uveden profesionalni menadžment od početka 2017.

U slučaju Resavice, kako piše, veoma je važno da Vlada već do kraja godine usvoji precizan plan restrukturiranja, kako bi taj proces konačno otpočeo, a i budžet države za sledeću godinu predvideo sve neophodne izdatke.

S druge strane, ohrabruju najave pronalaženja strateškog partnera i održivog rešenja za neka državna preduzeća, poput Galenike, PKB-a, od kojih se posebno u slučaju Galenike čini mogućim da se u narednih nekoliko meseci pronade strateški partner, koji bi uz manjinsko učešće u kapitalu dobio i pravo upravljanja preduzećem.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike