Problematični krediti ne ugrožavaju stabilnost

Nivo problematičnih kredita u Srbiji ne ugrožava stabilnost finansijskog sektora, ali predstavlja izvor rizika zbog čega su i usvojeni strategija i akcioni plan za njihovo rešavanje, rekli su danas agenciji Beta u Narodnoj banci Srbije (NBS).

Kako su istakli u NBS, Vlada Srbije usvojila 13. avgusta Strategiju za rešavanje problematičnih kredita, izrađenu u saradnji nadležnih ministarstava i Narodne banke, a Izvršni odbor centralne banke je istog dana usvojio akcioni plan za primenu strategije.

Ključne oblasti koje su sadržane u akcionom planu NBS odnose se na unapređenje u oblasti supervizije banaka sa akcentom na regulatorni okvir za tretman restrukturiranih potraživanja i na unapređenje procesa upravljanja lošom aktivom u bankama, naveli su u NBS.

Pored toga, dodali su, fokus će biti i na unapređenju primene računovodstvenih standarda u bankama, na objavljivanju podataka od strane banaka, kao i na podršci adekvatnijoj proceni vrednosti nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja kredita.

Akcionim planom Narodne banke Srbije definisane su konkretne aktivnosti koje će centralna banka preduzeti, kao i rokovi za njihovo sprovođenje, pre svega za unapređenja kapaciteta banaka za rešavanje pitanja problematičnih kredita, rekli su u centralnoj banci.

“Uprkos krizi, bankarski sektor u Srbiji je ostao visoko kapitalizovan i likvidan. Učešće problematičnih kredita predstavlja izvor rizika, ali njihov nivo još ne ugrožava stabilnost finansijskog sektora posebno imajući u vidu pokrivenost tih kredita regulatornim rezervisanjima”, rekli su u NBS.

Očekuje se da koordinirane aktivnosti svih nadležnih institucija daju rezultate koji će se pozitivno odraziti na kreditnu aktivnost, a posledično i na privredni rast u Srbiji, i da će sprovođenje mera predviđenih Strategijom snažno uticati na smanjenje nivoa problematičnih kredita.

Procena je da su u Srbiji problematični krediti vredni 3,7 milijardi evra, odnosno oko 22 odsto od ukupno 17 milijardi evra kredita.

Rešavanje pitanja problematičnih kredita obaveza je Srbije prema programu sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

(Beta)

Ostavite komentar