U trendu

Propusti u planiranju budžeta, deficit manji od očekivanog

Fiskalni savet danas je upozorio da su napravljene ozbiljne slabosti u planiranju i izvršenju budžeta Srbije za 2015. godinu, ali da su fiskalna kretanja bolja od očekivanih pa bi deficit opšte države mogao biti oko 123 milijardi dinara ili 3,1 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„Polazeći od prošlogodišnjeg deficita, koji je iznosio 6,7 odsto BDP-a, na osnovu izvršenja javnih prihoda i rashoda do oktobra, procenjujemo da trajno smanjenje deficita u 2015. iznosi 2,4 procentna poena BDP-a, što je nesporno značajan uspeh u prvoj godini fiskalne konsolidacije“, navodi se u novom izveštaju Fiskalnog saveta.

Ukazano je da najveće trajne uštede u ovoj godini potiču od umanjenja plata u javnom sektoru u penzija (1,5 p.p. BDP-a), što je i bilo očekivano, i efikasnije naplate poreskih prihoda (1,3 p.p. BDP-a), uključujući i nove budžetske prihode od uvedene akcize na struju.

„U suprotnom smeru delovalo je neizbežno povećanje troškova za kamate za 0,4 p.p. BDP-a, kao rezultat neodgovarajuće fiskalne politike u prethodnih nekoliko godina i posledično snažnog rasta javnog duga“, ocenio je Fiskalni savet.
 
Navedeno je da se rast neporeskih prihoda za 0,5 p.p. BDP, „usled neodrživo velikog povlačenja novčanih sredstava iz državnih preduzeća (pre svega EPS-a, EMS-a i Telekoma)“ i drugih jednokratnih uplata u budžet, ne očekuje u sledećoj godini.

Savet je upozorio da je u 2015. kao i u prethodne dve godine izuzetno slabo izvršenje javnih investicija, što će dovesti do neplaniranih ušteda od oko 20 milijardi dinara.

„Nije otpočela predviđena racionalizacija broja zaposlenih u sektoru opšte države, a primetno je i kašnjenje u rešavanju statusa preduzeća u privatizaciji, što će usled neplaćanja planiranih otpremnina zbirno doneti uštede od 10-15 milijardi dinara. Kako je reč o važnim merama fiskalne konsolidacije koje se planiraju i u 2016. godini, smanjenje deficita u ovoj godini ostvareno je na račun većih rashoda u sledećoj, pod pretpostavkom da će se najavljene politike uspešnije sprovoditi“, ističe se u izveštaju Fiskalnog saveta.

Procena je da će otplata duga Srbijagasa i izmirenja obaveze prema vojnim penzionerima povećati ukupne rashode za oko 37 milijardi dinara, pa će budžetski deficit ove godine u tom slučaju iznositi oko 160 milijardi dinara ili 4,1 odsto BDP-a, što je i dalje znatno bolji rezultat od prvobitno planiranog.

„Premda je ekonomski prihvatljivo da se trenutno povoljnija fiskalna kretanja iskoriste za izmirivanje ovih jednokratnih obaveza, smatramo da povećanje rashoda države za velikih 45 milijardi dinara van formalnog budžetskog procesa predstavlja primer loše budžetske prakse, računajući i očekivano povećanje subvencija u poljoprivredi za osam milijardi dinara usled propusta u planiranju“, upozorio je Fiskalni savet.

Kako je navedeno, „izvršenje javnih rashoda u ovoj godini ukazuje na ozbiljne slabosti u planiranju i izvršenju budžeta, iako će ukupni rashodi približno biti jednaki prvobitno predviđenom iznosu – planirani rashodi izvršavaju se u manjem obimu usled nedoslednog sprovođenja javnih politika, ali će to u potpunosti neutralisati rast neplaniranih troškova“.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike