Roming ne odgovara Crnoj Gori

Upravni sud  Crne Gore prihvatio je  tužbu  crnogorskog Telekoma i Telenora, kojom je traženo ukidanje međudržavnog sporazuma  o snižavanju cene rominga u mobilnoj telefoniji od 30. juna, za građane Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije.

Prema odluci Upravnog suda, takav sporazum je za Crnu Goru neprihvatljiv iz dva razloga, prvo, jer je direktiva o snižavanju cene rominga obaveza samo za  zemlje EU, a drugo, što taj sporazum nije ratifikovan u  parlamentu.

Kako je u listu „Pobjeda“ objasnio direktor Agencije za elektronske komunikacije Zoran Sekulić, problem je sada u tome što su  u zemljama potpisnicama sporazuma na snazi odluke njihovih regulatornih tela  o snižavanju cena  rominga.  Građani Crne Gore će imati te  pogodnosti  kad otputuju u te zemlje, ali ne i oni koji budu dolazili u Crnu Goru. To je u suprotnosti sa  principom proporcionalnosti, rekao je Sekulić.

Operateri u Crnoj Gori, prema rečima Sekulića,imaju popuste po ugovoru o romingu sa  mrežama operatera u istom vlasništvu u zemljama potpisnicama sporazuma, koji su približni cenama koje su propisane odlukom Agencije za elektronske komunikacije.

To može da se kvalifikuje kao antikonkurentsko ponašanje i Agencija će pokušati da reši taj pravni apsurd, rekao je Sekulić.

(Beta)

Ostavite komentar

Oznake