najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Skupština Srbije usvojila set poreskih zakona

Usvojene su izmene zakona o porezu na dohodak gradjana i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojima je predvidjeno da poslodavac koji zaposli dva nova radnika u odnosu na stanje 31. oktobra 2015. godine bude oslobodjen plaćanja 75 odsto nameta na njihove zarade.

Novina u Zakonu o porezu na dohodak građana je što je povećan neoporezovani deo dnevnice za putovanja u inostranstvo sa 15 na 50 evra.

Usvojene su izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojima se omogućava da se standardna procedura razrešenja statusa problematičnih kredita sprovodi, kako od strane banaka, tako i od strane svih učesnika u tom procesu.

Poslanici su usvojili i izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojima je predvidjeno smanjenje kazne za gradjane koji ne plate porez na vreme sa 50.000 na 5.000 dinara.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara koji predvidja da od 1. januara 2016. godine usvojilac deteta višestruko ometenog u razvoju može da ostvari pravo na oslobadjanje od poreza na upotrebu jednog motornog vozila, pod istim uslovima kao i roditelj.

Zakonom je utvrdjeno da se porez ne plaća ni za putnička vozila koja se koriste kao ambulanta, ali to se ograničava na slučajeve kada je osnivač ili većinski vlasnik ustanova koji koriste ta vozila Srbija, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Izmenama Zakona o oružju i municiji kao predmet oporezivanja uvodi se oružje za ličnu bezbednost za koju je izdata ili kolekcionarska dozvola, a ne samo oružani list i dozvola za nošenje.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na procedure izdavanja dužničkih hartija od vrednosti medjunarodnih finansijskih institucija sa načinom i principima poslovanja i organizacija tih institucija.

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama kojima je predvidjeno da se ne plaća taksa za prijavu prebivališta novorodjenog deteta.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike