U trendu

Tabaković: Investitori još jednom pokazali poverenje prema Republici Srbiji

BEOGRAD – Guverner NBS Jorgovanka Tabaković saopštila je danas da je to što je kombinovana tražnja investitora za hartijama od vrednosti Republike Srbije premašila tokom dana iznos od 11 milijardi dolara, predstavlja jasnu potvrdu poverenja međunarodnih investitora u dugoročno zdrave i održive ekonomske pokazatelje naše zemlje.

„Činjenica da za Srbiju kontinuirano postoji ogromno interesovanje najuglednijih investitora, čak i u ambijentu višestruke svetske krize, govori o visokom poverenju koje kreatori srpske ekonomske politike uživaju u investicionoj javnosti, odnosno o uverenosti investitora da Srbija čuva ukupnu makroekonomsku stabilnost“, navodi se u saopštenju kabineta guvernera NBS.

Navodi se da su danas izdate evroobveznice ročnosti 5 godina i 10 godina u ukupnom iznosu od 1,75 milijardi dolara (750 miliona na pet godina i 1.000 miliona na deset godina).

Evroobveznica ročnosti 5 godina emitovana je uz kuponsku stopu od 6,25%, dok je evroobveznica ročnosti 10 godina emitovana uz kuponsku stopu od 6,50%.

Imajući u vidu okolnosti na međunarodnom finansijskom tržištu, koje odlikuje visok nivo kamatnih stopa (kao reakcija na globalne inflatorne pritiske), današnje emisije evroobveznica Republike Srbije mogu se, kako navodi NBS, okarakterisati kao veoma uspešne, naročito imajući u vidu nekoliko parametara.

Prvi je izuzetno visoka tražnja investitora (premašila 11 milijardi dolara) – preko šest puta veća od nominalne vrednosti prodatih evroobveznica, pri čemu je interesovanje pokazalo oko 500 investitora iz celog sveta (SAD, Velike Britanije, Evrope i Azije);
Drugi parametar odnosi se se na smanjenje troškova finansiranja (zahtevane stope prinosa investitora) tokom aukcije za 45 baznih poena (0,45 procentnih poena), što je značajnije smanjenje u poređenju sa uporedivim evroobveznicama zemalja iz okruženja, emitovanih tokom ovog meseca; zatim međunarodni investitori su bili spremni da prihvate i nižu stopu na srpske hartije od „fer vrednovane“ (negativan iznos premije za novu emisiju), odnosno da pristanu na nižu stopu od tržišne, za razliku od zemalja u regionu kod kojih su zahtevali dodatni prinos za novu emisiju;

NBS navodi da je sledeći parametar to što je snažna tražnja investitora omogućila da predstavnici delagacije Srbije u razgovoru sa investiorima dodatno smanje troškove finansiranja (snize kamatnu stopu) za 0,45 procentnih poena u slučaju obe hartije (tzv. tightening), čime je konačna stopa prinosa bila značajno niža u odnosu na smernice sa početka aukcije.

Smanjenje stope prinosa tokom dana je obimnije u poređenju sa prosečnim smanjenjem koje su postigle uporedive zemlje iz regiona u prethodnim danima (poput Mađarske i Rumunije), a koje je iznosilo oko 0,20 procentnih poena.

„U razgovorima sa investitorima prethodnih dana isticali smo da srpsku ekonomiju karakterišu dve ključne reči: stabilnost i pripremljenost – stabilnost domaćih prilika u ambijentu globalnih neizvesnosti i pripremljenost unapred za potencijalne šokove iz međunarodnog okruženja. Ovakvo mišljenje dele i međunarodni investitori, s obzirom da su oni danas pristali na stope prinosa na srpske hartije koje su povoljnije ili na nivou onih koje su u prethodnim danima prihvatali u slučaju pojedinih zemalja iz regiona, investicionog ranga i članica Evropske unije”, naglasila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Sa ciljem smanjenja i deviznog i kamatnog rizika javnog duga, pokazujući odgovornost za njegovu održivost, Republika Srbija je zaključila i hedžing transakcije, tj. obaveze po osnovu emisije dolarskih evroobveznica odmah je konvertovala u obaveze u evrima. Time je pored smanjenja izloženosti deviznom riziku kretanja dolara prema evru, smanjen i faktički trošak zaduživanja Republike Srbije, tako da on nakon hedžinga za petogodišnju obveznicu iznosi 6M EURIBOR uvećan za 2,9 p.p., a za desetogodišnju obveznicu 6M EURIBOR uvećan za 3,1 p.p.

Delegacije Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija obavile su u prethodnim danima niz uspešnih razgovora s međunarodnim investitorima i finansijskim institucijama, zahvaljujući čemu je na današnjoj aukciji interesovanje za srpskim evroobveznicama pokazalo oko 500 eminentnih investitora iz celog sveta, čime je postignuta značajna diversifikacija investitorske baze.

Deo prikupljenih sredstava biće iskorišćen za otplatu postojećih dugova, dok bi drugi deo služio za obezbeđenje nastavka rasta naše ekonomije, pri čemu ni u jednom trenutku neće biti dovedena u pitanje održivost javnog duga.

„Rezultati današnje aukcije pokazuju još jednom da i u ambijentu visoke globalne neizvesnosti, međunarodni tržišni ulagači posmatraju Republiku Srbiju kao zemlju čiji je kreditni rejting faktički investicionog ranga, odnosno da čvrsto veruju da i Republika Srbija pripada ovom kredibilnom društvu zemalja, sa niskim stepenosti rizičnosti ulaganja“, zaključila je Tabaković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar