Više od 264.000 rešenja o prinudnoj naplati duga

Foto: Beta

Poreska uprava Srbije saopštila je da je u okviru redovne naplate poreskog duga donela 937.139 opomena poreskim dužnicima i da ima jednak tretman za sve poreske obveznike.

Kako se navodi, za neplaćeni dug iz donetih opomena, pokrenuta je prinudna naplata poreskog duga donošenjem 264.007 rešenja, i to iz svih predmeta prinudne naplate.

Poreska uprava je dodala da primenjuje i zakonsku mogućnost naplate poreskog duga u postupku stečaja, kao i naplatu po odobrenim reprogramima dugovanog poreza.

Ta služba je podsetila da je poreskim obveznicima koji za to ispunjavaju uslove ponudjena mogućnost reprograma, odnosno isplate duga u jednakim ratama na period od 60 meseci.

Prema poreskim obveznicima primenjivane su mere redovne naplate, a gde te mere nisu dale tražene rezultate preduzete su mere prinudne naplate poreskog duga i to kod svih dužnika kod kojih nema zakonskih zabrana za to.

(Beta)

Ostavite komentar

Ostavite komentar