najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Vlada predložila rešenje za zadužene u švajcarcima

Vlada Hrvatske danas je u hitnu saborsku proceduru uputila izmene zakona kojima bi konačno trebalo da budu rešeni problemi zaduženih u švajcarcskim francima.

Ministar finansija Boris Lalovac rekao je da konačno rešenje problema predviđa konverziju takvih kredita u kredite vezane uz evro, tako da se položaj korisnika tih kredita izjednači s položajem u kojem bi bili da su uzeli kredit u evrima.

“Ovo je jedna od najsnažnijih mera kojom moramo da pokažemo da u Hrvatskoj vlada Vlada, a da ne vladaju banke”, naglasio je Lalovac i ocenio da su građani bili u “dužničkom ropstvu”.

On je poručio da hrvatski bankarski sektor ovim merama neće biti ugrožen, već će se predviđeno rešenje odraziti samo na njihovo računovodstveno prikazivanje gubitaka zbog nerealizovanih kursnih razlika koje su svih ovih godina građani preplaćivali u ime banaka.

Izmene zakona trebalo bi da stupe na snagu krajem meseca.

Premijer Zoran Milanović naglasio je da je vladina mera namenjena građanima koji su za ovu vladu “na prvom i na drugom mestu”.

“Sve ove godine jedini dobitnik, i to zlatni dobitnik bile su banke, koje žive dobro i od hrvatske države, a ne samo od građana”, rekao je premijer. On je ocenio da će ova mera pogoditi bankovne menadžere, koji će zbog drugačijeg iskazivanja “imati manje bonuse, i manje plaćetine”.

“To je činjenica i nekome je u opoziciji to krivo, ali ovde nećemo stati. Nakon izbora ćemo, sada kada smo izjednačili one koji imaju kredite u švajcarcima i evrima, postaviti pitanje zašto su kamatne stope na višegodišnje aranžmane – 20 ili 30 godina – toliko visoke u Hrvatskoj i toliko više od stopa na stambene kredite u drugim članicama EU”, rekao je Milanović.

Vlada je predložila izmene zakona o kreditnim institucijama i o potrošačkom kreditiranju, a konverzija kredita je doborovoljna i to za sve kredite koji su u otplati, koji su prodati ili na bilo koji način ustupljeni trećoj strani, ali ne i na kredite koji su redovno ili prevremeno otplaćeni.

Predviđa se mogućnost konverzije i kredita koje su podigle fizičke osobe za obavljanje delatnosti slobodnih zanimanja, trgovcima pojedincima i nosiocima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Konverzija će se sprovesti tako da se početno odobrena glavnica kredita denominirana u francima pretvori u evre po kursu koji je bio primenjiv na dan isplate kredita, a početno ugovorena kamatna stopa u “švajcarcima” zameni kamatnom stopom za kredite u evrima. Utvrdio bi se novi otplatni plan.

Ključni korak u postupku konverzije biće, kako je obrazloženo na sednici Vlade, pretvaranje do sada uplaćenih iznosa u iznose kojima će se namiriti rate po novom otplatnom planu. Predloženo je da se uplaćeni iznos za kredit u francima koji je veći od iznosa po kreditima u evrima rasporedi kao preplata koja bi se priznavala kroz umanjenje budućih rata.

Za korisnike kredita koji ne pristanu na konverziju, otplata će se nastaviti prema početno utvrđenim uslovima.

Sabor je početkom ove godine prihvatio izmene Zakona o potrošačkom kreditiranju kojima se kurs švajcarske valute u narednih godinu dana fiksira na 6,39 kuna, na teret finansijskih institucija. Predviđeno je da se konačno rešenja pokuša naći u roku od godinu dana.

U Hrvatsko ima još oko 53.000 kredita s klauzulom u švajcarskoj valuti, uglavnom stambenih.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike