Vlada usvojila Predlog budžeta za 2017. godinu

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o budžetu za 2017. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 1.092,9 milijarde, a rashodi 1.162 milijardi dinara, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Planirani fiskalni deficit na nivou Republike za sledeću godinu je 69,1 milijardi dinara.

Budžetski deficit od 1,7 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) je najniži predvidjeni deficit u istoriji Republike Srbije.

Vlada je odlučna da i u narednoj godini obezbedi privredni rast i bolji život gradjana, navedeno je u saopštenju vladine Kancelarije za saradnju s medijima.

Predloženi set zakona o budžetu Vlada je odmah uputila Skupštinu Srbije na razmatranje.

“Uprkos tome što su prvi put u rashode budžeta Republike uključeni svi projektni zajmovi kao i rashodi Koridora Srbije u ukupnom iznosu od 43,5 milijardi, planirani deficit u 2017. godini biće za 52 milijarde niži od deficita koji je bio predvidjen budžetom za 2016. godinu”, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Prihodi budžeta od naplate poreza, kako je predvidjeno, iznosiće 916,8 milijardi dinara, od čega je naplata PDV-a 466 milijardi.

Budžet za narednu godinu je planiran na osnovu prognoze da će u 2017. godini realni rast BDP-a iznositi tri odsto, BDP deflator (kad se isključi uticaj inflacije) 1,6 odsto, a da će inflacija biti 2,4 odsto.

Vlada Srbije je usvojila i Fiskalnu strategiju za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. koja prethodi izradi Nacrta zakona o budžetu za 2017. godinu.

“Osnovni ciljevi u narednom srednjoročnom periodu fokusirani su na održavanje makroekonomske stabilnosti, dalje spuštanje nivoa deficita na održiv nivo uz nastavak primene mera fiskalne konsolidacije, kao i nastavak smanjenja učešća javnog duga u BDP koje je započeto u 2016. godini, a sve u sklopu nastavka sprovodjenja aranžmana sa Medjunarodnim monetarnim fondom”, ističe se u saopštenju Ministarstva finansija.

Dodaje se da je “zahvaljujući uspešnim merama fiskalne konsolidacije stvoren je prostor za povećanje penzija i plata u delu javnog sektora, čime se obezbedjuje rast raspoloživog dohotka i životnog standarda stanovništva, ali tako da se ne ugroze planirani ciljevi fiskalne politike”.

Prioritet ostaje, kako je navedeno, i uspostavljanje poreskog sistema koji stimulativno deluje na privrednu aktivnost i zapošljavanje, obezbedjuje veću efikasnost naplate poreza i smanjenje sive ekonomije.

(Beta)

Ostavite komentar