Vujović na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja

U organizaciji Saveta Evropske unije za ekonomska i finansijska pitanja danas je u Briselu održan Sastanak ekonomskog i finansijskog dijaloga izmedju EU i Zapadnog Balkana i Turske u čijem radu je učestvovala i delegacija Srbije.

Na sastanku su usvojene i preporuke za Srbiju koje su orijentisane ka nastavku sprovodjenja mera fiskalne konsolidacije, rešavanju statusa državnih preduzeća, nastavku reforme javne uprave i implementacije programa transformacije Poreske uprave, saopštilo je Ministarstvo finasija.

“Od jednake važnosti su i podrška realizaciji strategije rešavanja pitanja problematičnih kredita i strategiji dinarizacije,  unapredjenju realizacije kapitalnih izdataka i napredak u pripremi projekata izgradnje gasne interkonekcije Bugarska – Srbija”, navodi se u saopštenju.

Navedeno je i da su podržani i “završetak izgradnje puteva na koridoru H do kraja 2017. kao i  unapredjenje poslovnog okruženja i ciljanih politika tržišta radne snage”.

Delegaciju Srbije predstavljali su ministar finansija Dušan Vujović i državni sekretar u Ministarstvu finansija Milovan Filimonović kao predstavnici Narodne banke Srbije.

Podseća se i da je Srbija, kao država kandiodat za prijem u EU izradila u predpristrupnom periodu Program ekonomskih reformi sa ciljem uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i kordinaciju ekonomskih politika.

Taj program sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne prioritetne strukturne reforme, kojima se neposredno podržava makro-fiskalni okvir, otklanjaju prepreke privrednom rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije.

Program ekonomskih reformi 2016. – 2018. Vlada Srbije usvojila je 3. marta 2016.

Na sastanku su usvojeni zajednički zaključci ekonomskog i finansijskog dijaloga izmedju EU i Zapadnog Balkana i Turske od strane Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja, čija realizacija će biti zajednički praćena  u okviru procesa pristupanja i procesa pridruživanja EU.

Svrha ekonomskog i finansijskog dijaloga je da se Zapadni Balkan i Turska pripreme za učešće u koordinaciji ekonomske politike EU u budućem periodu, koja se unutar EU obavlja u okviru procesa “Evropskog semestra”.

(Beta)

Ostavite komentar