Zaustaviti rođačko zapošljavanje u Srbijašumama

Foto: Beta

Pokret „Dosta je bilo – Saša Radulović“ saopštio je danas da je podneo predstavku Agenciji za borbu protiv korupcije sa zahtevom da utvrdi da li je u javnom preduzeću Srbijašume bilo zapošljavanja po rođačkoj liniji.

„U Srbijašumama se godinama zapošljavaju partijski kadrovi, uža i šira rodbina političara i funkcionera koji rukovde tim preduzećem, a preduzeće se tretira kao partijski plen i izvor ‘de luks’ socijalne pomoći nesposobnim partijskim kadrovima i njihovim rođacima“, ističe se u saopštenju tog pokreta.

Navedeno je da je na kraju 2013. godine to preduzeće imalo stalno zaposlenih 3.240 radnika i veći broj partijskih radnika angažovanih na određeno vreme i kroz formu različitih ugovora.

Pokret „Dosta je bilo“ je podsetio da se u članu 27 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije navodi se da „funkcioner ne sme da koristi javnu funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice“.

(Beta)

Ostavite komentar

Ostavite komentar