U trendu

Ukinuta osuđujuća presuda anesteziologu za “Perfektu”

BEOGRAD – Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je anesteziolog Stanoje Glišić bio osuđen na tri godine zatvora zbog teškog dela protiv zdravlja ljudi kao odgovoran za smrt trogodišnje Anje Grahovac, i naložio da mu se ponovi suđenje pred beogradskim Višim sudom.
Sud je međutim potvrdio deo presude kojom su zbog nedostatka dokaza, oslobođeni od optužbi za krivično delo „teško delo protiv zdravlja ljudi“ oftalmolog Božidar Ilić, vlasnik ordinacije „Ilić“, koja je od klinike „Perfekta“ iznajmila salu za operaciju, zatim suvlasnik klinike „Perfekta“ Dejan Milutinović (43) i Milan Vasiljević koji je bio optužen za pomaganje u izvršenju pomenutog krivičnog dela.
Anja Grahovac je preminula u junu 2007. posle operacije katarakte na klinici „Perfekta“.

Operisana 21. maja 2007. godine od katarakte, a preminula je dve nedelje kasnije, 4. juna, usled oštećenja na mozgu izazvanih manjkom kiseonika pri operaciji.

Glišić je optužen za krivično delo „teško delo protiv zdravlja ljudi, jer je očigledno nesavesno postupao i nije blagovremeno preduzeo neophodne radnje nakon poremećaja stanja devojčice.

U obrazloženju odluke Apelacionog suda navodi se da je prvostepena presuda za Glišića ukinuta jer u tom delu sadrži bitne povrede odredbi krivičnog postupka s obzirom na to da su razlozi koji su dati u istoj nejasni i međusobno protivrečni, te da nisu utvrđene odlučne činjenice od kojih zavisi pravna kvalifikacija krivičnog dela.

“Pojedine odlučne činjenice od značaja za pravilno i zakonito presuđenje ostale su neutvrđene i nedovoljno razjašnjenje tako da je presuda zasnovana na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, zbog čega se za sada ne mogu prihvatiti ni činjenični niti pravni zaključci prvostepenog suda, tako da je ukidanje prvostepene presude u osuđujućem delu bilo nužno”, navodi Apelacioni sud.

Prvostepenom sudu je naloženo da u ponovnom postupku otkloni bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje mu je ukazano, nakon čega će biti u mogućnosti da pravilno i u potpunosti utvrdi činjenično stanje, pa će prvenstveno na jasan i pouzdan način utvrditi uzročno-posledičnu vezu između Glišićevih radnji i nastale posledice.

“Pri tome treba da opredeli jasne i argumentovane razloge po pitanju ‘očigledno nesavesnog postupanja’od strane ovog okrivljenog kritičnom prilikom, te će nakon svestrane analize svih izvedenih dokaza doneti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku”, naveo je Apelacioni sud.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike