Arsić sa specijalnim izvestiocem UN za trgovinu decom

BEOGRAD – Potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić razgovarao je u Narodnoj skupštini sa specijalnim izvestiocem Generalnog sekretara UN za trgovinu decom i članicom Nacionalnog saveta za ljudska prava u Maroku Nađat Mđid Mala (Najat Mjid Maalla), koja boravi u poseti Republici Srbiji, u susret početku procesa izrade Nacionalnog plana akcije za decu Vlade Srbije.

Arsicih, koji je član Odbora za prava deteta, naveo je su prava dece u Srbiji zagarantovana Ustavom, ratifikovnim međunarodnim konvencijama, kao i posebnim zakonima koja regulišu različite segmente zaštite prava dece.

On je ukazao da Narodna skupština posvećuje posebnu pažnju zaštiti dečjih prava, o čemu svedoči i postojanje posebnog radnog tela – Odbora za prava deteta, čiji je predsednik po funkciji predsednik Narodne skupštine, a članovi su i svi potpredsednici parlamenta.

Govoreći o nadležnostima ovog Odbora, posebno je istakao značaj praćenja primene zakona, kroz rad više radnih grupa koje su formirane unutar Odbora, saopštila je skupštinska pres služba.

Kao naročito bitne teme za rad Odbora su nulta tolerancija na nasilje, položaj i prava ranjivih grupa dece i zaštita dece u osetljivim situacijama, zloupotreba dečjeg rada, rani razvoj dece i inkluzivno obrazovanje, pravda po meri deteta i sprovođenje Ciljeva održivog razvoja, naveo je Arsić.

On je ocenio da je postignut napredak, ali da i dalje postoji potreba za daljim unapređivanjem zakonskih rešenja i akcionih planova u cilju zaštite prava dece, i naglasio je da je UNICEF značajan partner i podrška u radu Odbora i Narodne skupštine, sa kojim naš parlament ima potpisan Memorandum o razumevanju od 2008. godine.

Specijalni izvestilac Generalnog sekretara UN za trgovinu decom i članica Nacionalnog saveta za ljudska prava u Maroku Nađat Mđid Mala, ocenila je da je rad Odbora za prava deteta veoma značajan.

Interesovala se za ulogu Odbora u izradi novog Nacionalnog plana akcije za decu i prioritetnim temama koje treba da se nađu u njemu.

Ona boravi u Srbiji kako bi bliže sagledala trenutno stanje i prioritete nacionalnih politika za decu u Srbiji i podelila sa predstavnicima relevantnih vladinih i nevladinih institucija svoje iskustvo u formulisanju i praćenju primene nacionalnih planova akcije za decu, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike