Deklaracija o ljudskim pravima i transrodne osobe

BEOGRAD – Nedelja obeležavanja 70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima posvećuje pažnju i transrodnim osobama, njihovoj borbi za prihvatanje u društvu, ali i ostvarivanju osnovnih prava, o čemu se razgovaralo u kulturnom centru „Grad“.

Uz napomenu da novo izdanje Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD11) Svetske zdravstvene organizacije više ne prepoznaje transrodnost kao mentalni poremećaj, sagovornici su konstatovali da to ne znači da je patologizacija potpuno iščezla, a o svojim su iskustvima, ogromnom uticaju patologizacije na njihove svakodnevne živote, ali i o tome zašto je depatologizacija važna, govorile osobe koje se identifikuju kao transrodne.

Izuzetno je bitno da javnost postane svesna sa kakvim se problemima suočavaju trans osobe, na koji način im je često onemogućeno korišćenje osnovnih ljudskih prava, kao i toga kako može da se pomogne pri uklanjanju tih poteškoća, ocenili su učesnici ovog razgovora, koji je, kako kažu, ključan za stvaranje i održavanje svesti svih građana da transrodne osobe nisu dijagnoza na papiru, već da su ravnopravni deo društva.

U razgovoru su učestvovali Helena Vuković, koordinatorka za rad sa zajednicom, Udruženje građana Egal, Kristina Ferari, seks radnica i aktivistkinja za ljudska prava seks radnica i radnika, Agatha Milan Đurić, izvršna direktorka organizacije Gayten-LGBT i LGBTIQ SOS linije i Kristian Ranđelović, izvršni direktor organizacije XY Spectrum, interseks i trans aktivista, a događaj je održan u okviru Nedelje ljudskih prava i u saradnji sa organizacijama Egal, Gayten i XY Spectrum.

Milan Marković, šef programa ljudskih prava, Ujedinjene nacije u Srbiji, rekao je da je veliki napredak predlog da se transrodni identitet ne tretira kao poremećaj, ali i da se u maju 2019 očekuje usvajanje nove klasifikacije.

On je takođe naveo da se pojam patologizacije u kontekstu transrodnih osoba mora razumeti najšire moguće, tačnije, u kontekstu sveukupnog njihovog života i interakcije u društvu – od pristupa bazičnim uslugama, podršci u zajednici, do visoke stigmatizacije, rizika od kršenja prava, diskriminacije i izopštavanja.

„To je realnost mnogih transrodnih osoba, koju je potrebno dovesti u centar diskusije o ljudskim pravima“, poručio je Marković.

Inače, obeležavanjem Nedelje ljudskih prava od 3. do 10. decembra, Srbija će se naći na globalnoj mapi država koje ove godine obeležavaju 70. godišnjicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je važan dokument u istoriji ljudskih prava, načinili su je različiti pravni i kulturni predstavnici iz svih regiona sveta, a Generalna skupština UN u Parizu 10. decembra 1948. godine proglasila je Deklaraciju za zajednički standard dostignuća za sve narode i sve nacije.

Univerzalna deklaracija – najrelevantniji dokument na svetu, dostupna na više od 500 jezika – danas je jednako značajna kao i na dan proglašenja.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike