Đorđević: Uvažiti promene koje donosi digitalizacija

BEOGRAD – Država će nastojati da buduća zakonska rešenja u oblasti rada obuhvate sve oblike radnog angažovanja koje donosi digitalna transformacija, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Na otvaranju konferencije “The Economist” Svet u 2019”, Đorđević je rekao da je brzi razvoj digitalnih tehnologija doneo drugačiji pristup radu, te da se sve više govori o fleskibilnom radu i fleksibilnim oblicima rada.

Takav rad, naveo je on, podrazumeva manje trošove za poslodavce, prilagođavanje potrebama tržišta i povećanje profita, a za zaposlene znači lakše usklađivanje porodičnog života i rada.

Đorđević je rekao da svakodnevnim razvojem infomacionih tehnologija sve veći broj ljudi može da radi “na daljinu”, odnosno od kuće, koristeći nove tehnologije.

Povodom poglavlja 19 koje se tiče socijalne politike i zapošljavanja, Đorđević kaže da je u toku izrada trećeg nacrta akcionog plana koji će Evropskoj komisiji biti dostavljen krajem ove, odnosno početkom 2019. godine.

Govorio je i o planovima Ministarstva za 2019. godinu, pa je tako najavio razvijanje intergralne socijalne zaštite i unapređenje usluga i stručnog rada, te prelazak na model usluga u zajednici , kao što su dnevni boravci, pomoć u kući i servis personalnih asistenata.

Đorđević je rekao da je 90 odsto dece bez roditeljskog staranja smešteno u hraniteljske porodice, a 10 odsto je u institucijama i to su uglavnom deca sa smetnjama u razvoju.

Poseban naglasak države, kako je rekao, biće na razvoju specijalizovanog hraniteljstva.

Ministar je i nastavak investicionog ulaganja u ustanove socijalne zaštite kako bi se unapredio kvalitet rada, kao i donošenje ove strategije socijalne zaštite u 2019. godini.

Đorđević je naveo da se očekuje da će u prvoj polovini iduće godine biti završen i nacrt zakona o pravima deteta i zaštitnika prava deteta, kao mehanizma za dalju promociju i unapređenje prava deteta.

“U toj oblasti do sada smo mnogo postigli”, kaže ministar i dodaje da je sprečavanje nasilja nad decom jedan od prioriteta države.

U toku je, prema njegovim rečima, i izrada zakona o socijalnoj karti u cilju unapređenja socijalne zaštite i davanja za ugrožene, što je takođe jedna od prioriteta.

Đorđević je rekao da će jedan od izavova biti i jačanje kapaciteta samih centara za socijalni rad i nova organizacija njihovog rada, čiji je cilj ujedinačno postupanje u svim centrima za socijalni rad i pružanja istog kvaliteta usluge u celoj zemlji.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike