U trendu

Društvo sudija sugeriše produženje roka javne rasprave

BEOGRAD – U otvorenom pismu Ministarstvu pravde, Društvo sudija Srbije je predložilo da se primereno produži rok (koji ističe u petak 8. februara) za davanje komentara i podnošenje pisanih predloga na prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.

Takođe, predlaže da okrugli sto zakazan za 6. februar bude ograničen na analizu efekata dosadašnjeg Akcionog plana, na prezentaciju Nacrta revidiranog Akcionog plana, kao i na odgovore na pitanja koja Društvo smatra bitnim, što bi, kako se navodi u pismu dostavljenom i medijima, proces učinilo transparentnijim.

„Tek nakon primerenog produžetka roka i prijema komentara svrsishodno je da bude organizovana suštinska javna debata o ovom izuzetno važnom dokumentu“, navodi se u pismu.
Društvo sudija dodaje da, kao strukovno udruženje posvećeno vladavini prava i nezavisnosti pravosuđa, izražava spremnost da učestvuje u procesu revizije uz uvažavanje demokratskih načela javne rasprave i time da svoj doprinos u izradi krovnog dokumenta koji se odnosi kako na pravosuđe, tako i na borbu protiv korupcije i osnovna prava građana.
U saopštenju za medije, Društvo sudija je ocenilo da početak postupka izmene Akcionog plana za Poglavlje 23 nije transparentan jer su, kako tvrdi, objavljena tri dokumenta umesto jedinstvenog dokumenta koji bi sadržao pregledan predlog izmena.

Takođe, nije pružena informacija ko je uradio analizu i ocenu ispunjenosti aktivnosti, ko je dostavio nove predloge, o kavim se predlozima radi i gde su oni objavljeni, kao i ko su autori prvog Nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike