U trendu

Gotov nacrt zaključaka EU o Srbiji, a u njemu piše…

Evropski savet izradio nacrt zaključaka o napretku Srbije u koji je Tanjug imao uvid, a u kom se Srbija pohvaljuje, ali i podseća na rešenje pitanja Kosova.

„Savet pozdravlja potvrđenu posvećenost srpske vlade evropskim integracijama kao njenom strateškom cilju. Sada je presudno da ovaj strateški izbor bude aktivnije i nedvosmisleno predstavljen u javnoj raspravi“, navodi se u nacrtu zaključaka Saveta koji bi trebalo da budu usvojeni sledeće nedelje.

Zaključci o Srbiji predstavljeni su u devet tačaka, u kojima Savet poziva Srbiju da značajno pojača svoje reformske napore u oblasti vladavine prava, a posebno da osigura nezavisnost i ukupnu efikasnost pravosudnog sistema.

”Nedostatak napretka u oblasti slobode izražavanja izaziva sve veću zabrinutost. Vlasti treba da garantuju sigurnu klimu koja doprinosi neometanom ostvarivanju slobode izražavanja i nezavisnosti medija kao prioriteta, uključujući i pojačavanje napora da se istraže slučajevi napada na novinare”, navodi se u nacrtu zaključaka.

Srbija se poziva da posvetiti posebnu pažnju punom poštovanju osnovnih prava, uključujući zaštitu najugroženijih grupa, nediskriminatorni tretman nacionalnih manjina širom Srbije, posebno u oblasti obrazovanja, korištenja manjinskih jezika, pristupa medija i verskih službi na jezicima manjina. Naglašava se da slučajevi govora mržnje, zastrašivanja i napadi moraju biti rešavani ”brzo i čvrsto”. Poziva se na poboljašnje transparentnosti, inkluzivnost i kvalitet izrade zakona, uključujući i angažman civilnog društva.

”Hitno je potreban daljnji napredak u funkcionisanju nezavisnih tela i demokratskih institucija, uključujući i parlamentarni nadzor, kao i ustavne reforme. Savet ističe da se preporuke međunarodnih posmatrača, nakon poslednjih izbora u Srbiji, moraju prioritetno ispratiti. Savet takođe naglašava važnost unutrašnjeg postupanja s ratnim zločinima i potpunu saradnju sa Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale (MICT)”, stoji u dokumetu Saveta.

Kada je reč o ekonomskim reformama, Savet beleži ”kontinuirani napredak” i podstiče Srbiju da dalje poboljša poslovno okruženje, reši državni dug i unaprediti sprovođenje strukturnih reformi, posebno u energetskom i transportnom sektoru, tržištu rada, poreskoj administraciji i javnim nabavkama, uključujući restrukturiranje i privatizaciju preduzeća u državnom vlasništvu.

Evropski savet se u svojim zaključcima osvrnuo i na dijalog Beograda i Prištine pozdravivši ”posvećenost obe strane radu na sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, uključujući formu pravno obavezujućeg sporazuma ”koji je ključan za njihove evropske puteve i neophodna za održivu regionalnu stabilnost”.

Savet je pozdravio i početak rada na izradi statuta Zajednice srpskih opština uz očekivanje da se obe strane konstruktivno angažuju u procesu kako bi se ispunila ova ”obaveza koja postoji već dugo vremena”. Istovremeno se poziva na otklanjanje prepreka u primeni sporazuma o energetici, mostu u Mitrovici, integrisanom upravljanju granicom, uzajamnom priznavanja diploma.

”Savet poziva Srbiju da u dobroj veri sprovede svoj deo svih sporazuma i da se konstruktivno angažuje sa Kosovom u formulisanju i sprovođenju budućih sporazuma”, stoji u nacrtu zaključaka Saveta.

Savet napominje da će nastaviti da pažljivo nadgleda kontinuiranu angažovanost Srbije ka ”vidljivom i održivom napretku u normalizaciji odnosa s Kosovom”, kako bi Srbija i Kosovo mogle da nastave na svojim evropskim putevima izbjegavajući da blokiraju jedna drugu. Istovremeno se pozdravlja i angažman visoke predstavnice Federike Mogerini u posredovanju u dijalogu ”imajući u vidu dalji intenzivi angažman sa obe strane u cilju postizanja sveobuhvatnog rešenja.”

Savet u svojim zaključcima i ovoga puta poziva Srbiju da se postepeno uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, ali i da se prioritetno posveti ”promeni trenutnog trenda opadanja te usklađenosti”.

Srbija se poziva i da se ”uzdrži od skretanja od zajedniče vizne politike” i pri čemu se dodaje da je ” nova praksa sklapanja sporazuma sa trećim državama izazvala zabrinutost”.

Na kraju zakljčaka o Srbiji, Savet pozdravlja konstruktivni angažman zemlje u oblasti regionalne saradnje, a Srbija se ohrabruje da nastavi sa trajnim naporima na jačanju dobrosusedskih odnosa. Evropski savet će u svojim zaključcima o Srbiji pozdraviti postignuti napredak pregovorima o pristupanju, ali i podsetiti Srbiju da tempo pregovora o članstvu sa EU zavisi od napretka u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom.

(Tanjug)

2 komentara
  1. Anonimni

    Eu=Sekta

  2. Prvoslav ćirilica

    EU hoće da nas stavi u logor-geto, da nemamo svoje mišljenje, svoj stav, svoje prijatelje, da se odeknemo prijatelja, da nesmemo da saađujemo ni skim izvan okvria EU, da priznamo Kosovo i Metohiju, da…. da budemo njihova kolonija kojom će oni vladati!

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike