U trendu

Ministarstvo pravde Srbije odgovara Savetu Evrope: Do oktobra bićemo u skladu s preporukama GREKO

Ministarstvo pravde Srbije je danas saopštilo da „ubrzano radi“ na ispunjavanju preporuka Grupe za borbu protiv korupcije (GREKO) – tela Saveta Evrope, da je većina preporuka ispunjena, i da očekuje da će do oktobra Srbija biti potpuno uskladjena s preporukama tog tela.

To telo Saveta Evrope je danas saopštila da Srbija nije primenila nijednu preporuku za sprečavanje korupcije medju poslanicima, sudijama i tužiocima i da Srbija nije na zadovoljavajući način primenila nijednu od 13 preporuka tog tela iz 2015. godine.

Telo Saveta Evrope zaključuje u izveštaju da je veoma nizak nivo ispunjenja preporuka „ukupno gledano nezadovoljavajući“, i poziva šefa srpske delegacije da dostavi izveštaj o napretku u primeni svih neispunjenih preporuka što pre, a najkasnije do 31. oktobra.

GREKO je 2015. godine preporučio Srbiji preduzimanje mera za dalje poboljšanje transparentnosti parlamentarnog procesa, koje uključuju utvrdjivanje preciznih rokova za podnošenje amandmana i korišćenje hitnog postupka kao izuzetka a ne kao pravila. Istaknuta je potreba uvodjenja pravila o transparentnosti kontakata poslanika s lobistima i trećim stranama, zbog visokog rizika od nedozvoljenog uticaja.

U današnjem odgovoru Ministarstva pravde Srbije na to se navodi da će narednih dana Ministarstvo otvoriti javnu raspravu o prvom domaćem zakonu o lobiranju, čije je donošenje predvidjeno Akcionim planom za pregovaračko poglavlje o integracijama u Evropsku uniju (23), što je i jedna od preporuka GREKA.

Ministarstvo je navelo da radni tekst izmena Ustava u oblasti pravosudja predvidja da se izbor sudija i tužilaca izmesti iz Skupštine Srbije, što je takodje preporuka GREKA.

Ministarstvo je dodalo da su uvedena merila za izbor sudija i tužilaca po rezultatima rada, i da je 1. marta počela primena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kojim su uvedeni novi mehanizmi u borbi protiv finansijskog kriminala i korupcije.

„Pri višim sudovima i tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu formirana su posebna odeljenja za borbu protiv korupcije. Takodje, uvedeno je sedam novih krivičnih dela protiv privrede, čija je primena takodje počela 1. marta, što će dodatno ojačati pravni okvir u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike