Naknade trudnicama ubuduće neće kasniti

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je danas u Skupštini Srbije da će izmene tri zakona iz oblasti zdravstva doprineti višem nivou kvaliteta zdravstvenih usluga.

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju doprineće boljem položaju trudnica kojima je do sada kasnila naknada, rekao je Lončar na sednici obrazlažući predložene izmene.

On je objasnio da je izmenama predvidjeno da Republički fond za zdravstveno osiguranje, u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti i održavanja trudnoće, uplaćuje 35 odsto za naknade zarada na račun poslodavca, a ne na račun osiguranice, jer je to dovodilo do kašnjenja.

Lončar je kazao da je izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju predloženo da se potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje na period do kada su osiguranik i članovi njegove uže porodice u inostranstvu, a ne do 12 meseci, kako je to do sada bilo.

Govoreći o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, on je naveo da one omogućavaju ponovo dopunski rad za medicinske radnike u ukupnom trajanju jedne trećine radnog vremena.

On je naveo da je predvidjeno i da se osnivačka prava nad kliničkim centrima prenose sa grada na republiku za šta treba obezbediti 150 miliona dinara.

“Predložena rešenja neće usloviti dodatne troškove pacijentima, privredi, ali za budžet hoće. Preuzimanjem osnivačkih prava potrebno je obezbediti sredstva iz budžeta, medju kojima su i investiciona ulaganja. Treba obezbediti iznos od 150 miliona dinara”, rekao je ministar.

On je naveo da se izmenama i dopunama Zakona zdravstvenoj dokumentaciji, dan stupanja zakona na snagu pomera za godinu dana, odnosno na 1. januar 2017. godine, kako bi bilo omogućeno nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Lončar je zaključio da će predložene izmene tri zakona doprineti unapredjenju rada zdravstvenih ustanova.

(Beta)

Ostavite komentar