najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Nepravilnosti u izveštajima SPS-a i DS-a

Državna revizorska institucija uručila je danas Srpskoj naprednoj stranci, Socijalističkoj partiji Srbije i Demokratskoj stranci konačne izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu.

SPS-u i DS-u je dato mišljenje sa rezervom, dok je SNS-u dato pozitivno mišljenje jer nisu utvrdjene značajnije nepravilnosti.

Po nalazu revizora, SPS nije uspostavila odgovarajući sistem interne kontrole i nije uredila organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena.

Ta stranka nije evidentirala i prikazala u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima 21 nepokretnost, građevinske objekte ukupne površine 11.924 kvadrata, pri čemu je vrednost četiri objekta 6,5 miliona evra ili 792,9 miliona dinara, dok za preostalih 17 objekata stranka nije obezbedila podatke o njihovoj vrednosti.

Nije prikazano stanje i promet novca na 45 tekućih (poslovnih) računa, preko kojih su ostvareni neevidentirani prihodi u iznosu od 10,6 miliona dinara i neevidentirani rashodi u iznosu od 10,7 miliona dinara i stanje gotovine na dan 31. decembar 2014. godine u iznosu od 181.000 dinara.

SPS nije uradila popis imovine i obaveza koji su iskazani u poslovnim knjigama, kao ni usklađivanje knjigovodstvenog stanja imovine i obaveza u iznosu od 270,3 miliona dinara, a nije popisala ni 21 gradjevinski objekat i 16 putničkih motornih vozila u svom vlasništvu.

Takodje, stranka nije usaglasila sa dužnicima i poveriocima svoja potraživanja i obaveze iz poslovanja, niti je u napomenama uz finansijske izveštaje za 2014. godinu obelodanila ta neusaglašena potraživanja i obaveze u iznosu od 251,3 miliona dinara.

Demokratska stranka, kako je utvrdila DRI, takodje nije uspostavila odgovarajući sistem interne kontrole i nije dobro uredila organizaciju računovodstva.Nije uradjen popis imovine i obaveza koji su iskazani u poslovnim knjigama, kao ni usklađivanje knjigovodstvenog stanja imovine i obaveza u iznosu od 576,9 miliona dinara.

DS nije usaglasila sa dužnicima i poveriocima svoja potraživanja i obaveze iz poslovanja niti je u napomenama uz finansijske izveštaje za 2014. godinu obelodanila ta neusaglašena potraživanja i obaveze u iznosu od 155,1 miliona dinara, navela je DRI.

Ta stranka je obaveze po osnovu troškova izborne kampanje prikazala u manjem iznosu za 4,7 miliona dinara, a obaveze za zarade po osnovu zakupljene nepokretnosti date na korišćenje zaposlenom licu stranke su iskazane u manjem iznosu za 4,4 miliona dinara.

Državni revizori su strankama uputile preporuke kako bi otklonile nepravilnosti – SPS-u je dato sedam preporuka, DS-u četiri, a SNS-u tri.DRI je proveravala finansijske izveštaji političkih stranaka za 2014. godinu koji su dostavljeni Agenciji za privredne registre, kao i pravilnost poslovanja u prošloj godini.

“Nalazi u izveštajima o reviziji zasnovani su isključivo na osnovu zvaničnih evidencija političkih stranaka, dokumentaciji koja je revizorima stavljena na uvid”, rekao je generalni državni revizor Radoslav Sretenović.

On je dodao da su revizori koristili i dokaze i podatke Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije, poslovnih banaka, dužnika i poverilaca, kao i podatke iz tekućih revizija jedinica lokalne samouprave koje sprovodi DRI.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike