U trendu

Ombudsman: Zabrinutost za bezbednost novinara i narušavanja slobode medija na Kosovu

Ombudsman Kosova Hiljmi Jašari je u danas predstavljenom izveštaju naglasio „visoku osetljivost i složen izazov“ koji predstavlja uspostavljanje ravnoteže izmedju slobode izražavanja kao osnovnog pravo u svakom demokratskom društvu i odredjivanje njenih granica u odnosu na ostala prava.

Jašari je istakao da je taj izveštaj iniciran „kao odgovor na zabrinutost o narušavanju slobode izražavanja, sa posebnim naglaskom na slobodu medija i bezbednost novinara na Kosovu“.

„Treba navesti da ova tematika predstavlja kontinuiran izazov u svim zemljama, i predstavlja težak zadatak za tumačenje ovih granica i u najvišim medjunarodnim institucijama kao što je Evropski sud o ljudskim pravima (ESLJP)“, konstatuje se u izveštaju. 

Kosovski ombudsman smatra i da složenost te tematike postavlja izazov za uravnoteženo tretiranje sa kako je ocenio „velikom pažnjom da sprečava jezik mržnje i garantuju ostala ljudska prava“.

Takodje se konstatuje da garantovanje bezbednosti novinara i efikasnost pravosudnih organa u sprečavanju i borbi protiv napada i nasilja nad njima, predstavlja preduslov za izgradnju demokratskog društva.

„Ombudsman skreće pažnju na neophodnost garantovanja slobode izražavanja, odnosno slobode medija kao osnovno pravo, kao pokazatelj nivoa demokratije i poštovanja medjunarodnih standarda o ljudskim pravima uopšteno“, kaže se u izveštaju.

Ombudsman je preporučio institucijama Kosova, da preduzimaju neophodne mere u cilju garantovanja slobode izražavanja medija i bezbednosti novinara.

Vladi Kosova je preporučio da u okviru ustavnih i zakonskih nadležnosti, preduzima neophodne mere i da obezbedi kontinuiranu transparentnost u funkciji javne odgovornosti i slobode izražavanja kao osnove za razvoj demokratije i poštovanja ljudskih prava.

„Da se (Vlada) pobrine da zakonodavstvo za sva pitanja koja se nadovezuju sa slobodom izražavanja bude u potpunosti u skladu sa medjunarodnim dokumentima i uspostavljenim standardima od ESLJP-a“, navodi se u preporukama.

Prema njegovom mišljenju, u tu svrhu je potrebno unapredjenje pravnog osnova koji garantuje slobodu izražavanja medija a posebno bezbednost novinara

Sudskom saveta, Tužilačkom saveta i Kancelariji glavnog državnog tužioca se preporučuje da se slučajevi pretnji i napada na novinare razmatraju sa prioritetom i rešavaju efikasno od strane tužilačkog i sudskog sistema na Kosovu.

„Trebalo bi postojati odgovarajuća koordinacija državnog tužioca sa policijom, i efikasno korišćenje svih pravnih lekova za istragu ovih dela“, navodi se u izveštaju

Ombudsman je Policiji Kosova preporučio da prioritetno interveniše u slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinarima

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.