U trendu

Osnovana Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova,

BEOGRAD – U Vladi Srbije danas je održan osnivačni sastanak Koalicije za okončanje dečjih brakova, koju su inicirali Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i UNICEF u Srbiji, čija je direktorka Ređina de Dominićis zahvalila potpredsednici Vlade Zorani Mihajlović na snažnoj posvećenosti ovoj temi i dodala da rani i dečji brakovi predstavljaju ozbiljnu povredu prava devojčica koje su više ugrožene ovom pojavom.

Direktorka UNICEF-a je napomenula da se upravo obeležava 30 godina od usvajanja Konvencije za prava deteta, te dodala da je priča svake devojčice koju je srela, a da je rano stupila u brak, puna bola i žaljenja.

„Tradicija sama po sebi nije štetna, ali pitanje je kako društvo posmatra tu tradiciju i kako podstiče stereotipe. Jedan od najvažnijih aspekata zaštite dece je upravo sprečavanje dečjih brakova“, rekla je direktorka UNICEF-a.

Jovanka Atanacković, pomoćnica ministarke Mihajlović, rekla je da udaja pre 18. godine predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i utiče na pravo devojčica na zdravlje, obrazovanje i život bez nasilja.

KOnstatujući da su dečji brakovi retki u opštoj populaciji, ali veoma česti u romskoj populaciji, navela je da su razlozi za društveni i kulturni obrazac, siromaštvo, nepostojanje koordinisanog odgovora na ovaj problem.

„Stoga i osnivamo Nacionalnu koaliciju, da svi zajedno udruženi doprinesemo kreiranju modela intervencija, osnaživanju mladih Romkinja da se obrazuju, jačanju lokalnih romskih zajednica, ali i boljoj koordinaciji na svim nivoima kako bismo dečje brakove iskorenili“, rekla je Atanackovićeva.

Dodala je da je ovo posao na duže staze jer problem dečjih brakova je veoma kompleksan i zahteva angažovanje svih relevantinih aktera – od državnih institucija, preko nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, medija.

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji će zajedno raditi na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i treba da osigura da se žene i muškarci, dečaci i devojčice romske nacionalnosti, osnaže da menjaju postojeću praksu dečjih brakova.

Koaliciju, između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, UNICEF-a, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Praksis, Indigo, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za inkluziju Roma, Udruženja Roma Novi Bečej, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i UN agencija.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike