Pooštravanje kazni – bez uslovne osude za nasilnike?

BEOGRAD – Pravnici pozdravljaju najavu predsednika Republike Aleksandra Vučića za pooštravanje kaznene politike posebno za krivična dela sa elementima nasilja i u vezi sa drogom kako bi se postigla bolja zaštita građana od kriminaliteta i preventivno delovalo na sve eventulane buduće izvršioce tih krivčnih dela.

Sudija Aleksandar Perišić iz Udruženja sudija i tužilaca, u izjavi za Tanjug kaže da to udruženje pozdravlja najavljeno pooštravanje kazni i izmene Krivičnog zakonika i iznosi ideju za ukidanje mogućnosti izricanja uslovne osude za nasilnike.

„Mi u okviru Udruženja smo razmišaljli da predložimo da se za krivična dela sa elementima nasilja za koja je zaprećena kazna zatvora od pet i više godina godina, isključi mogućnost izricanja uslovne osude“, precizirao je Perišić.

To, kako je rekao, znači da bi sud okrivljenog morao da osudi na kaznu zatvora.

On je istakao da bi izmenama zakona bilo neophodno tačno precizirati koja su to dela sa elementima nasilja.

Kada je u pitanju druga ili treća osuda za krivično delo sa elementima nasilja, Perišić je naveo da Udruženje sudija i tužilaca ima ideju da se uvede mogućnost izricanja čak dvostruko više kazne od posebnog zakonskog maksimuma.

To znači da bi povratnici u izvršenju krivičnih dela, na primer teških telesnih povreda, mogli da budu osuđeni na duplo više kazne – čak 10 godina zatvora.

Predsednik Udruženja Nenad Stefanović, koji dolazi iz redova tužilaca, kaže za Tanjug da je neophodno izvršiti izmenu zakonskog okvira u delu koji se odnosi na krivično zakonodavstvo, kako je to najavljeno na današnjoj pres konferenciji Predsednika Republike.

On je ukazao da je pravosuđe u okviru svojih ustavnih zadataka uvek spremno da savesno odgovori svojim zadacima, ali da bi to uradilo mora imati odgovarajući zakonski okvir.

„Kao udruženje smatramo da najavljene izmene upravo idu u tom pravcu, a takođe apelujemo da se ubrza proces izmena ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa“, rekao je Stefanović za Tanjug ističući da udruženje naročito podržava pooštravanje propisanih kazni za krivična dela sa elementima nasilja i u vezi sa drogom.

Ovo strukovno udruženje, koje okuplja i sudije i tužioce, spremno je da učestvuje u izradi predloga odgovarajućih zakonskih izmena i na taj način doprinese vladavini prava, kao i donošenju zakona koji će omogućiti bolju zaštitu građana i efikasno suzbijanje svih oblika kriminaliteta.

Advokat Maja Atanacković kaže da je analizom pravosnažnih sudskih presuda iz cele Srbije gde su žrtve silovanja i ubistava bila malolena lica, utvrđeno da su u 80 odsto tih predmeta izvršioci bili višestruki „specijalni“ povratnici.

„Specijalni – jer su upravo oni ranije već bili osuđeni i izdržali su kazne za ubistva ili silovanja“, pojasnila je Atanacković, koja je u pojedinim slučajevima zastupala porodice žrtava upravo ovih monstruozinh krivičnih dela nad decom.

Ona je podsetila da su se nakon ubistva male Tijane Jurić u julu 2014. godine, desila i druga ubistva gde su žrtve bila maloletna deca.

Ubijena je maloletna Ivana Podrašić u Beogradu, a za to ubistvo je osuđen višestruki specijalni povratnik Darko Kostić.

Za ubistvo i silovanje troipogodišnje Anđeline na 40 godina zatvora je u Zaječaru osuđen Vladica Rajković.

Posle toga, Fondacija Jurić je počela da prikuplja pravosnažne presude sudova u Srbiji gde su žrtve silovanja i ubistava bila malolena lica i ono što je bilo iznenađujuće jeste da su u 80 odsto tih predmeta izvršioci bili višestruki „specijalni“ povratnici.

„To je Fondaciji bio znak da je dosadašnja kaznena politika neadekvatna u smislu resocijalizacije i prevencije ovih krivičnih dela. Zbog toga je Fondacija uradila predlog izmene Krivičnog zakonika gde je predvidela novu krivičnu sankciju – doživotni zatvor, za ucinioce najtežnih oblika najtežih krivičnih dela – a to su ubistvo i silovanje maloletnih lica“, navela je Atanacković.

Pravni tim Fondacije je predložio i zabranu ublažavanja minimuma (izricanje kazne niže od minimalno propisane) za ova krivična dela jer smatra, kako kaže Atanacković, da je to jedini način da se zaštite malolena deca.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike