Poslodavac mora da zna koje znanje nosi određena diploma

BEOGRAD – Srbija je usvajanjem Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija (NOKS) dobila pravni okvir da se uvede red u oblast kvalifikacija i da se svi nivoi i vrste kvalifikacija povežu sa tržištem rada.

Poslodavci će tako tačno znati koja znanja nosi koja diploma, šta su tačno na fakultetu naučili pravnici, inženjeri…

Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da nakon usvajanja Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija (NOKS), sledi formiranje posebnih tela- Saveta za NOKS, kao i Agencija za kvalifikacije i Sektorska veća.

On je rekao da je ubrzan proces formiranja Agencije za kvalifikacije i da bi ona već 2020. godine trebalo da počne sa radom.

„U formiranju tih tela sarađujemo sa ljudima iz Privredne komore Srbije. Takođe, u sva tela koja smo formirali, a tiču se visokog obrazovanja uključili smo privredu i poslodavce“, rekao je Šarčević na konferenciji o Nacionalnom okviru kvalifikacija.

Kako kaže obavezno je mišljenje poslodavaca kakvi su diplomci fakulteta, visokih strukovnih škola kao radnici, odnosno koje veštine nosi određena diploma.

Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija, koji je usvojen u aprilu, uvodi red u oblast kvalifikacija i povezuje ih sa tržištem rada, pa će tako poslodavci znati koja znanja nosi koja diploma.

Svako zvanje će dobiti svoju šifru, koja će biti usklađena sa evropskim registrom kvalifikacija.

Savet za NOKS, telo koje treba da bude formirano, daje preporuke o procesu planiranja i razvoja ljudskog potencijala u skladu sa relevantnim javnim politikama u oblasti celoživotnog učenja, zapošljavanja, karijernog vođenja i savetovanja.

Takođe, Agencija za kvalifikacije, još jedno telo koje treba da bude formirano, obavljaće poslove obezbeđivanja kvaliteta (izrade predloga standarda kvalifikacija, vođenja registra…), dok je ključna uloga sektorskih veća da kroz partnerstvo sa Agencijom utvrdi predlog standarda kvalifikacija.

Zamenik ambasadora Švajcarske u Srbiji Jean – Luk Oesć istakao je važnost povezivanja obrazovanja i zapošljavanja.

On je naglasio da je važna primena usvojenih zakona, da je Nacionalni okvir kvalifikacija tesno povezan sa zapošljavanjem, a to je važna tema i u Švajcarskoj i u Srbiji.

Predstavnik Delegacije EU u Srbiji Steffen Hudolin istakao je da Evropska komisija prati rad institucija Srbije po pitanju uspostvaljanja ambicioznog plana u oblasti Nacionalnog okvira kvalifikacija.

„Zakon usvojen u aprilu postavio je viziju sistema kvalifikacija u Srbiji u skladu sa strateškim dokumentima, a i perspektivnim pristupanjem EU. Ključna evropska i nacionalna strateška dokumenta predviđaju uvođenje sistema nacionalnog okvira kvalifikacija, kao prioritetnu strukturnu reformu“, zaključio je on.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike